Zwolnienie lekarskie w czasie pracy zdalnej. Czy możesz się spodziewać kontroli z ZUS?
Pracownik ma prawo do L4 również jeśli pracuje w domu..
Fot. 123RF

Zwolnienie lekarskie w czasie pracy zdalnej. Czy możesz się spodziewać kontroli z ZUS?

Bez względu na to, czy pracownik wykonuje pracę w firmie czy zdalnie, ma prawo do zwolnienia lekarskiego. A pracodawca lub ZUS mogą sprawdzić jego zasadność podczas kontroli. Dowiedz się więcej.

Czy trzeba podać adres swojego pobytu podczas zwolnienia lekarskiego?

Biorąc zwolnienie lekarskie, należy podać adres, pod którym będziesz przebywać w czasie choroby, bo lekarz wystawiający zwolnienie lekarskie zapyta o to (w wyjątkowych sytuacjach także, jeśli będzie wystawiał zwolnienie online podczas konsultacji np. telefonicznej – co jest dopuszczalne).

Jeśli w trakcie zwolnienia będziesz pod innym adresem niż podany w zwolnieniu lub dokumentacji medycznej, musisz poinformować pracodawcę (ZUS, jeśli np. masz własną działalność). Można to zrobić telefonicznie w terminie 3 dni od dnia zmiany miejsca pobytu.

Pracodawca może skontrolować pracownika na zwolnieniu lekarskim

Kontrolę pracownika na zwolnieniu lekarskim mogą przeprowadzać tylko ci pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 pracowników i wypłacają zasiłki chorobowe.

Pracodawca może zlecić przeprowadzenie kontroli upoważnionej przez siebie osobie, np. pracownikowi kadr. W wyjątkowych sytuacjach taka kontrola może się odbyć online, np. przez skype’a. Pracownik kontrolujący przeprowadzi wywiad z pracownikiem i sporządzi protokół dla pracodawcy.

Kontrola zwolnień lekarskich przez ZUS

Zakłady pracy, które zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 pracowników, nie mogą same kontrolować prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. Powinni wystąpić o to do oddziału ZUS, który wypłaca ich pracownikom zasiłki chorobowe.

Jeśli ZUS zna numer telefonu pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, może zawiadomić go tą drogą o kontroli i wezwać na badanie przez orzecznika ZUS. W wyjątkowych sytuacjach ZUS może
odroczyć kontrolę (np. w stanie zagrożenia epidemicznego). Informacje na: www. zus.pl

Czego nie wolno robić podczas zwolnienia lekarskiego?

Skutki nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego to przede wszystkim utrata wynagrodzenia i zasiłku chorobowego za cały okres objęty zwolnieniem lekarskim (na podstawie art. 92 k.p.).

Podczas zwolnienia lekarskiego nie wolno:

  • wykonywać innej pracy zarobkowej (także na zlecenie, na podstawie umowy o dzieło) czy prowadzić działalności gospodarczej);
  • wykorzystywać czasu niezdolności do pracy np. na remont mieszkania, wyjazd poza miejsce pobytu wskazane w zwolnieniu.

Ekspert: Marcin Nagórek – radca prawny.

 

Czytaj więcej