Kontakt

Wydawnictwo Bauer

ul. Motorowa 1

04-035 Warszawa 

tel. +48 22 51 70  500

faks: +48 22 51 70 125 

[email protected]