Zwolnienie lekarskie nie tylko na dziecko – kiedy przysługuje również na innego członka rodziny?
Na opiekę nad chorym członkiem rodziny, np. nad mężem, przysługuje 14 dni zwolnienia w roku.
Fot. 123RF

Zwolnienie lekarskie nie tylko na dziecko – kiedy przysługuje również na innego członka rodziny?

Zwolnienie lekarskie wraz z przysługującym w tym czasie zasiłkiem opiekuńczym możemy otrzymać nie tylko na chore dziecko, ale również na innego członka rodziny, na przykład na męża lub teściową. Sprawdź, na jakie osoby możesz otrzymać świadczenie, ile dni zwolnienia się należy, a także, w jakich sytuacjach nie otrzymamy pieniędzy. 

Choroba czasem pojawia się nagle. Innym razem jest długotrwała. Zawsze jednak wymaga od nas dużego wysiłku organizacyjnego, by dobrze zadbać o chorego. Rozwiązaniem problemu może być zwolnienie lekarskie, w czasie którego należy się nam tzw. zasiłek opiekuńczy. Świadczenie to przysługuje nie tylko na dzieci, ale również na innych członków rodziny.

Zasiłek opiekuńczy, czyli pieniądze wypłacane za okres niezdolności do pracy, przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym w ZUS, czyli zarówno zatrudnionym, jak i prowadzącym własną działalność gospodarczą. Uwaga! Osoby, które prowadzą działalność  i mają zaległości w opłacaniu ZUS wyższe niż 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie otrzymają zasiłku chorobowego.

Kiedy przysługuje zwolnienie na chore dziecko i innego chorego członka rodziny?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje też na chore dziecko do 14 roku życia, a także innego chorego członka rodziny. Zgodnie z przepisami zwolnienie lekarskie należy się, gdy pod opieką uprawnionej do niego osoby znajduje się chory:

 • małżonek;
 • rodzic;
 • rodzic dziecka;
 • ojczym czy macocha;
 • teściowie albo dziadkowie;
 • wnuki;
 • rodzeństwo
 • chore dzieci, które ukończyły 14 rok życia.

Warunkiem otrzymania zasiłku jest to, by w czasie opieki nad chorym członkiem rodziny przebywać z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Oznacza to, że możesz wziąć zwolnienie np. na rodziców, z którymi normalnie nie mieszkasz, ale na czas ich choroby musisz się do nich przenieść.

Zwolnienie lekarskie przysługuje obojgu rodzicom, ale nie mogą go otrzymywać w tym samym czasie.

Kiedy przysługuje zwolnienie lekarskie na zdrowe dziecko?

Zwolnienie lekarskie przysługuje na zdrowe dziecko do lat 8, w sytuacji gdy nastąpi:

 • nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły;
 • konieczność izolacji malucha z powodu podejrzenia choroby zakaźnej; choroba niani, pod warunkiem, że masz z nią podpisaną umowę lub dziennego opiekuna;
 • poród lub choroba drugiego rodzica dziecka, który stale się nim opiekuje;
 • pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej drugiego rodzica dziecka, który stale się nim opiekuje.

Zwolnienie lekarskie przysługuje również na zdrowe dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 18 lat, gdy nastąpi:

 • poród lub choroba drugiego rodzica dziecka, który stale się nim opiekuje;
 • pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej drugiego rodzica dziecka, który stale się nim opiekuje.

Czy zwolnienie lekarskie przysługuje tylko na swoje dzieci?

Nie. Zasiłek opiekuńczy przysługuje także na dzieci małżonka, przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie (np. w rodzinie zastępczej).

Zwolnienie lekarskie – kto nie dostanie pieniędzy?

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje za okres, gdy opiekun:

 • ma prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych;
 • korzysta z urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego;
 • jest tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności;
 • jest objęty zwolnieniem lekarskim, w czasie którego pracował lub wykorzystywał to zwolnienie niezgodnie z jego celem, co zostało stwierdzone w czasie kontroli.

Ile dni zasiłku opiekuńczego należy się w ciągu całego roku?

To, ile dni zwolnienia lekarskiego przysługuje na rok zależy od tego, na kogo masz przyznane to świadczenie. I tak, możesz je dostawać:

 • w sumie 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opiekujesz się zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14 (w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku);
 • 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opiekujesz się dzieckiem, które skończyło już 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny;
 • 30 dni w roku kalendarzowym, gdy opiekujesz się chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat ale nie ukończyło 18 lat;
 • 30 dni w roku kalendarzowym, jeśli opiekujesz się dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 8 lat ale nie ukończyło 18 lat, w sytuacji, gdy drugi rodzic, który na stałe opiekuje się dzieckiem rodzi, jest chory albo przebywa w szpitalu.

Uwaga! Pamiętaj, że jeśli w roku kalendarzowym opiekujesz się wyłącznie niepełnosprawnym dzieckiem (i nie masz innych dzieci, które nie ukończyły 14 lat), zasiłek ten przysługuje ci łącznie za okres nie dłuższy niż 30 dni.

Czy można być 60 dni na zwolnieniu na dziecko, a potem 14 na męża?

Nie. Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w danym roku kalendarzowym. Więc bez względu na to, jaką liczbą osób musisz się zajmować, ile masz dzieci czy innych członków rodziny, którzy wymagają opieki, w ramach tego świadczenia możesz mieć zaliczone tylko 60 dni zwolnienia.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy to 80% podstawy miesięcznego wynagrodzenia (w przypadku osób prowadzących działalność zależy od wysokości opłacanych składek). Świadczenie nalicza się za każdy dzień, w którym sprawujesz opiekę, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy: co to jest i dla kogo?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to rozwiązanie dla młodych rodziców. W sytuacji, gdy matka dziecka, która pobiera zasiłek macierzyński w czasie 8 tygodni po porodzie, nie może opiekować się nowo urodzonym dzieckiem, to jego ojciec albo inny członek najbliższej rodziny może otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, żeby zaopiekować się maleństwem.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje, gdy:

 • matka przebywa w szpitalu lub innej placówce leczniczej i nie może osobiście opiekować się dzieckiem;
 • ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i stan zdrowia uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem;
 • porzuciła dziecko.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje do ukończenia przez dziecko 8 tygodni życia.

 

Czytaj więcej