Ulga rehabilitacyjna w PIT nie tylko dla niepełnosprawnych. Kto może z niej skorzystać i co podlega odliczeniu?
Wbrew pozorom ulga rehabilitacyjna nie należy się tylko niepełnosprawnym
Fot. 123rf.com

Ulga rehabilitacyjna w PIT nie tylko dla niepełnosprawnych. Kto może z niej skorzystać i co podlega odliczeniu?

Wypełniając PIT często nie wiemy, jakie ulgi nam przysługują, więc nie korzystamy z naszych praw. A tymczasem np. ulga rehabilitacyjna nie należy się tylko niepełnosprawnym. Równie często korzystają z tego odliczenia ich opiekunowie, czyli osoby, które mają na utrzymaniu niepełnosprawnego członka rodziny. Sprawdź, jak odzyskać część wydatków, co podlega odliczeniu i jakie dokumenty należy posiadać. 

Ulga rehabilitacyjna polega na odliczeniu od dochodu różnych wydatków związanych z niepełnosprawnością – kosztów rehabilitacji, niezbędnych remontów, leków, opieki pielęgniarki itd. A tym samym zapłacimy niższy podatek (otrzymamy zwrot).

Dla kogo ulga rehabilitacyjna w PIT?

Osoba, której dotyczą koszty rehabilitacji, musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym albo decyzję o rencie z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub socjalną bądź orzeczenie o niepełnosprawności dotyczące młodzieży do 16. roku życia. 

Z ulgi mogą też skorzystać osoby mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne (tzn. ponoszące faktyczne koszty ich rehabilitacji – nie muszą mieszkać razem). Chodzi o współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, teściów, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe. Warunek: dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył w 2022 r. kwoty 16 061, 28 zł (12-krotność renty socjalnej w grudniu 2022 r.).

WAŻNE! Do sumy dochodów nie zalicza się alimentów na dzieci, 500+ i zasiłku pielęgnacyjnego.

Ulga rehabilitacyjna w PIT: Co podlega odliczeniu, a co nie?

Lista wydatków, które można odliczyć, jest zamknięta, tzn. ulga obejmuje konkretne zakupy i poniesione koszty. Pełny spis wydatków na cele rehabilitacyjne zawiera art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – możemy sprawdzić w internetowym Dzienniku Ustaw, czy wykaz zawiera koszty, które chcemy odliczyć. Wydatki podzielono w nim na trzy kategorie: nielimitowane, limitowane i leki.

Do nielimitowanych należą m.in.:

  • koszty remontów niezbędnych do przystosowania pomieszczeń dla osoby niepełnosprawnej,
  • na zakup i naprawę sprzętów rehabilitacyjnych,
  • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.

Do limitowanych: m.in.:

  • pieluchomajtki,
  • opłacenie przewodników osób niewidomych lub otrzymanie wyszkolonego psa,
  • używanie przystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych samochodu osobowego. 

Jeśli chodzi o leki, ulga rehabilitacyjna dotyczy wyłącznie tych, o których mowa w ustawie z 6 IX 2001 r. (Prawo farmaceutyczne).

Nie można odliczyć wydatków, które zostały już w całości sfinansowane z innych źródeł (np. z PFRON-u), ale gdy takie wydatki zostały tylko dofinansowane, częściowo można odliczyć część wydatków, którą ponieśliśmy z własnej kieszeni.

Ulga rehabilitacyjna w PIT: Limity, czyli ile i za co można odliczyć

  • Gdy poniesiony wydatek należy do kategorii nielimitowanych, jak sama nazwa wskazuje, można odliczyć całą wydaną na te cele kwotę.
  • Jeżeli to wydatki z kategorii limitowanych, odliczymy maksymalnie 2 280 zł dla każdego z rodzajów wydatków ujętych w wykazie (są to cztery kategorie). 
  • Jeśli zaś chodzi o koszty leków, w PIT można odliczyć nadwyżkę wydatków ponad 100 zł miesięcznie.

Jakie dokumenty są potrzebne, by skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w PIT?

Oprócz aktualnego orzeczenia/decyzji o rencie, by skorzystać z ulgi należy gromadzić faktury wystawiane na niepełnosprawną osobę fizyczną. Paragon na kwotę do 450 zł w świetle przepisów nie stanowi dowodu poniesienia wydatku na cele rehabilitacyjne. 

Opiekunowie na polecenie fiskusa muszą udowodnić fakt pokrewieństwa (np. dowody osobiste, akty urodzenia, akt małżeństwa).

Nie załączamy kopii dokumentów do zeznania, ale w ciągu 5 lat (od końca roku w którym złożone było zeznanie – czyli 2023 r.) muszą być gotowi je okazać w razie kontroli z urzędu.

UWAGA! W przypadku wydatków limitowanych nie jest konieczne posiadanie dokumentów potwierdzających wysokość wydatków, ale na żądanie US należy przedstawić dowody: wskazać osobę, którą opłacono jako przewodnika, okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego itp.

 

 

Czytaj więcej