Czy odpowiadamy za długi członków rodziny? Kiedy komornik może zająć majątek za długi współmałżonka lub dziecka?
Nawet jeśli nie zawarliśmy intercyzy, gdy mąż narobił długów bez naszej wiedzy i zgody, egzekucja może być prowadzona tylko z jego majątku
Fot. 123rf.com

Czy odpowiadamy za długi członków rodziny? Kiedy komornik może zająć majątek za długi współmałżonka lub dziecka?

Kilka złych decyzji i kłopoty finansowe gotowe. Czy według prawa ponosisz konsekwencje długów w rodzinie? Czy komornik może zająć twoje konto bankowe, gdy mąż, żona lub dziecko ma długi? Sprawdź, kiedy odpowiadamy za długi współmałżonka lub dziecka i co robić, by uniknąć egzekucji komorniczej. Co zrobić, by nie dziedziczyć długów po bliskich?

Generalna zasada mówi, że za zobowiązanie odpowiada ten, który je zaciągnął. Zwykle nie odpowiadamy więc za długi zaciągnięte przez małżonka lub innego członka rodziny – za ich życia.

Czy odpowiadamy za długi współmałżonka? Czy komornik ma prawo zająć nasz majątek?

Nawet jeśli nie zawarliśmy intercyzy, gdy mąż narobił długów bez naszej wiedzy i zgody, egzekucja może być prowadzona tylko z jego majątku. To znaczy, że komornik może zająć tylko jego wynagrodzenie czy emeryturę, nie może sięgać po majątek wspólny, osobisty żony ani jej dochody. Nie jest też możliwe zajęcie komornicze konta osobistego żony, gdy to mąż jest zadłużony (o ile nie figuruje ona na umowie pożyczki/kredytu jako współwnioskodawca, żyrant lub poręczyciel).

UWAGA! Komornik ma prawo do zablokowania wspólnego rachunku, gdy jeden ze współwłaścicieli ma długi. Jeśli mąż nie spłaca zobowiązań, lepiej mieć własne konto!

Kiedy odpowiadamy za długi współmałżonka?

Nie zawsze jednak egzekucja długu ze wspólnego majątku jest niemożliwa. Komornik nie może zająć wspólnego mieszkania, chyba że dowiedzie, że mąż zaciągnął dług na wydatki w sprawach, które wynikają z zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny.

Poza tym wierzyciel ma prawo złożyć wniosek do sądu o przymusową rozdzielność majątkową – gdy nie ma możliwości ściągnięcia długu z majątku osobistego i dochodów męża. Jeśli sąd orzeknie przymusową rozdzielność majątkową, wspólność miedzy małżonkami ustaje i dochodzi do podziału majątku wspólnego. Wtedy możliwe jest ściągnięcie zobowiązania z majątku dłużnika.

Dziedziczymy długi małżonka. Tylko odrzucenie spadku gwarantuje wolność od finansowych zobowiązań po mężu. Można ew. zabezpieczyć się, zrzekając się dziedziczenia (ramka).

Czy musimy spłacać długi naszych dzieci? 

Zobowiązania dzieci nie przechodzą na rodziców. Nie ma znaczenia fakt, że np. dorosły syn-dłużnik, jest zameldowany w ich domu. Bank nie będzie żądać spłaty od rodziców. Muszą się jednak liczyć z wizytą komornika, udzielić mu informacji, gdzie znajduje się dłużnik, czy należą do niego jakieś przedmioty w domu.

Odpowiadamy za długi dziecka, jeśli podżyrowaliśmy mu pożyczkę.

Rodzice nie odpowiadają też swoim majątkiem za zobowiązania małoletniego dziecka, które powstały w wyniku dziedziczenia długów. Powinni, w jego imieniu, odrzucić zadłużony spadek (po uzyskaniu zgody sądu na złożenie takiego oświadczenia). W razie śmierci dziecka, gdy spadkobiercami są rodzice, będą musieli spłacić jego zobowiązania, chyba że odrzucą spadek w ciągu 6 mies. od jego otwarcia.

Co zrobić, żeby nie dziedziczyć długów po bliskich?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że trzeba będzie spłacić ewentualne zobowiązania spadkodawcy, ale tylko do wysokości odziedziczonych dóbr.

Jeżeli chcemy uniknąć przejęcia długów po bliskim, jeszcze za jego życia możemy zawrzeć umowę zrzeczenia się dziedziczenia – to jedyna dopuszczalna umowa dotycząca spadku po żyjącym. Musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Obie strony, tzn. przyszły spadkobierca i spadkodawca osobiście podpisują ją w dowolnej kancelarii notarialnej.

Skutki zawarcia umowy następują w chwili otwarcia spadku. To tak, jakby zrzekający się dziedziczenia spadkobierca nie dożył tej chwili. Ważne! Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych spadkobiercy! 

 

 

Czytaj więcej