Jak bezpiecznie pożyczyć komuś pieniądze? Sprawdź, jak się zabezpieczyć, by zostały zwrócone
Pożyczanie pieniędzy rodzinie i znajomym może być problematyczne. Jak się zabezpieczyć?
Fot. 123rf.com

Jak bezpiecznie pożyczyć komuś pieniądze? Sprawdź, jak się zabezpieczyć, by zostały zwrócone

Każdy może choć raz potrzebować pożyczki. W pierwszej kolejności zwracamy się w tej sprawie do rodziny i znajomych. Jeśli to ty chcesz pożyczyć bliskim pieniądze, powinnaś się zabezpieczyć na wypadek problemów ze spłatą długu. Dlaczego warto zawrzeć umowę pożyczki i jak to zrobić? Czy konieczna jest wizyta u notariusza? Jak inaczej się zabezpieczyć? Sprawdź, jak udowodnić udzielenie pożyczki.

Pożyczka od rodziny lub przyjaciół to dobre rozwiązanie dla kogoś, kto pilnie potrzebuje gotówki. A co z interesem tego, kto udziela pożyczki? Aby pieniądze do niego na pewno wróciły, powinien pamiętać o kilku prostych zasadach.

Dlaczego warto zawierać umowę pożyczki pożyczając pieniądze znajomym?

Po pierwsze: bo pożyczanie „na słowo” jest ryzykowne, zwłaszcza gdy w grę wchodzi kwota powyżej 1 tys. zł – wtedy spisanie umowy zaleca Kodeks cywilny (art. 720, par. 2). Po drugie: umowa to dokument (uznawany przez sąd) poświadczający, ile komuś pożyczyliśmy i kiedy miał oddać gotówkę.

Umowę można sporządzić nawet odręcznie, ważne, aby znalazły się w niej: dane obu stron (PESEL-e i numery dowodów osobistych), kwota pożyczki (słownie), data jej udzielenia, termin zwrotu (w całości lub w ratach ustalonych na konkretny dzień), podpisy obu stron.

Gdy termin zwrotu nie został ustalony, a dłużnik nie oddaje gotówki, sprawa się komplikuje! Pożyczkodawca musi wypowiedzieć umowę, a dłużnik ma jeszcze 6 tygodni na zwrot gotówki (art. 724 Kc.).

Jak się zabezpieczyć pożyczając pieniądze znajomym? Zastaw i odsetki

Choć zazwyczaj pożyczki między znajomymi są nieoprocentowane, to nie ma przeszkód, by ustalić odsetki za ich udzielenie i opóźnienie w spłacie (i wpisać to w umowie). Odsetki nie mogą być lichwiarskie, lecz ustawowe, by chronić się przed inflacją (pożyczona kwota może mieć inną wartość nabywczą w momencie zwrotu).

Także zastaw (np. pierścionek, sprzęt elektroniczny), może być zabezpieczeniem. Ta rzecz wróci do pożyczkobiorcy, gdy odda on pieniądze.

Jak pożyczać pieniądze znajomym bez umowy, by się zabezpieczyć?

Jeśli nie spisujemy umowy, to warto pamiętać, by zachować wszelkie dowody potwierdzające udzielenie pożyczki, np. SMS-y, maile, jakie wymieniliśmy z pożyczkobiorcą (sąd może je uwzględnić).

Warto też mieć świadka, który będzie obecny przy przekazaniu pieniędzy. Może to być dowolnie wybrana przez nas osoba - ktoś z rodziny lub znajomych. Ważne, by była godna zaufania i w razie potrzeby potwierdziła, że udzieliliśmy pożyczki, w jakiej wysokości i z jakim terminem zwrotu.

Co robić, gdy pożyczkobiorca nie oddaje pieniędzy?

Jeżeli nie możemy się doprosić zwrotu gotówki, mamy jeszcze jedną możliwość. Zapewne popsuje to relacje łączące nas z pożyczkobiorcą, ale czasem nie ma wyjścia, gdy kwota pożyczki była wysoka. Wysyłamy dłużnikowi na adres domowy przedsądowe wezwanie do zapłaty. Wyznaczamy mu w piśmie termin, do kiedy ma zwrócić pożyczkę, bo w przeciwnym razie złożymy pozew do sądu.

Warto również poinformować nieuczciwego pożyczkobiorcę, że w razie braku spłaty (po uzyskaniu nakazu sądu), zgłosimy jego dane do rejestru dłużników, co sprawi, że żaden bank nie udzieli mu kredytu i sklepy nie sprzedadzą nic na raty.

 

Czytaj więcej