Mieszkanie w zamian za opiekę: jak sporządzić umowę o dożywocie? Kiedy można ją zamienić na rentę?
Umowę o dożywocie należy spisać u notariusza. Jakie dokumenty będą potrzebne?
Fot. 123RF

Mieszkanie w zamian za opiekę: jak sporządzić umowę o dożywocie? Kiedy można ją zamienić na rentę?

Umowa o dożywocie pozwala seniorowi zabezpieczyć sobie opiekę na starość w zamian za przekazanie nieruchomości. Jakie zobowiązania powinien zadeklarować nabywca i które dokumenty są niezbędne do sporządzenia dokumentu? Sprawdź kiedy i jak można zamienić umowę o dożywocie na rentę dożywotnią.

Umowa o dożywocie polega na przekazaniu nieruchomości (mieszkania, domu, budynku) w zamian za opiekę. Umowę trzeba spisać u notariusza. Warto w niej ustalić bardzo szczegółowe i szerokie obowiązki nabywcy, by uniknąć późniejszych nieporozumień.

Jak sporządzić umowę o dożywocie?

Nabywca powinien w umowie o dożywocie zobowiązać się do:

  • przyjęcia dotychczasowego właściciela jako domownika do swojego gospodarstwa i do zagwarantowania mu wyżywienia, ubrania, światła, ogrzewania mieszkania,
  • zapewnienia mu pomocy i opieki w chorobie,
  • wyprawienia mu pogrzebu na swój koszt.

Warto także szczegółowo określić warunki korzystania z nieruchomości przez dotychczasowego właściciela, np. dostęp do kuchni, łazienki, ogrodu.

Uwaga! Prawo do opieki może objąć też bliskich właściciela (np. jego rodzeństwo).

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dożywocie

Umowa o dożywocie musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Idąc do notariusza trzeba wziąć ze sobą m.in.:

  • dowód osobisty,
  • odpis księgi wieczystej (w sądzie rejonowym lub ze strony ekw.ms.gov.pl),
  • dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości,
  • wypis z rejestru gruntów (budynków),
  • wyrys z mapy ewidencyjnej (ze starostwa powiatowego – wydz. ewidencji gruntów i budynków),
  • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku planu (z urzędu gminy).

Renta zamiast umowy dożywocia

Jeśli między stronami umowy dochodzi do poważnych nieporozumień, każda z nich może sama lub przez pełnomocnika wystąpić do sądu o zamianę dotychczasowych zobowiązań na rentę dożywotnią, której wartość odpowiada dotychczasowym świadczeniom.

Ważne! Rentę można dostać nie tylko wtedy, gdy między stronami dojdzie do konfliktu. Jeżeli opiekun sprzeda nieruchomość, można domagać się renty od nowego nabywcy. Z momentem sprzedaży bowiem prawo dożywocia nie wygasa. Nowy nabywca ma wobec starego właściciela obowiązki nawet gdyby kupując nie wiedział o takim obciążeniu.

 

 

Czytaj więcej