Czy używanie kamer w szpitalu jest zgodne z prawami pacjenta? Dowiedz się, czy trzeba wyrazić na to zgodę
Pacjent ma prawo nie zgodzić się na monitoring w sali szpitalnej.
Fot. 123rf/picsel

Czy używanie kamer w szpitalu jest zgodne z prawami pacjenta? Dowiedz się, czy trzeba wyrazić na to zgodę

Kamery w szpitalu mają zwiększać bezpieczeństwo zarówno personelu, jak i chorych. Ich montowanie budzi jednak obawy pacjentów, czy na pewno nie wiąże się to z naruszeniem ich prawa do poszanowania intymności, np. w czasie badania. Przeczytaj, jakie prawa ma osoba hospitalizowana, i co możesz zrobić, jeśli uważasz, że one są łamane.

Monitoring w szpitalu a prawa pacjenta

  • Pacjent ma zagwarantowane prawo do zachowania intymności i godności podczas udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Jeśli więc w sali chorych czy zabiegowej jest kamera, powinien zostać o tym uprzedzony i wyrazić zgodę. Dotyczy to także sytuacji, gdy kamery są wyłączone. A to dlatego, że niektóre osoby na sam widok kamery mogą odczuwać lęk i zawstydzenie.
  • Na monitoring w sali szpitalnej pacjent ma prawo nie wyrazić zgody. Są jednak miejsca, w których taka zgoda nie jest potrzebna – to tzw. pomieszczenia ścisłego nadzoru, w których kamery służą obserwacji pacjentów, mogących wymagać natychmiastowej interwencji medycznej. To np. oddział intensywnej terapii albo dziecięcy.
  • Jeśli widzisz kamery w szpitalu, a nikt cię o nich nie uprzedził, zwróć się do personelu z prośbą o wyjaśnienie.

Jak możesz złożyć skargę w związku z używaniem kamer w szpitalu?

  • Jeśli masz wątpliwości, czy szpital właściwie postępuje, zadzwoń do Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800-190-590. Jest czynna w dni powszednie od 8.00 18.00.
  • Poradę w sprawach praw pacjenta uzyskasz także w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, Warszawa. Interesanci przyjmowani są w poniedziałki od 9 do 18, a od wtorku do czwartku od 9 do 16. Na spotkanie można się zapisać, wysyłając e-mail ([email protected]) lub telefonując (22 532-82-43).

 

Czytaj więcej