Czy można zmienić postanowienie o nabyciu spadku? Sprawdź, kiedy jest to możliwe i co trzeba zrobić
Aby zmienić postanowienie o nabyciu spadku, musimy zwrócić się do sądu. Najlepiej z pomocą prawnika lub notariusza
Fot. 123rf.com

Czy można zmienić postanowienie o nabyciu spadku? Sprawdź, kiedy jest to możliwe i co trzeba zrobić

Choć to dość wyjątkowe przypadki, istnieje możliwość, by zmienić postanowienie o nabyciu spadku. Nawet dla prawomocnej już decyzji. W jakich sytuacjach i okolicznościach jest to możliwe? Kto i gdzie może złożyć wniosek o zmianę postanowienia o nabyciu spadku? Sprawdź, w jakim terminie możesz to zrobić. 

Zanim sąd wyda postanowienie o nabyciu spadku, teoretycznie wszystkie okoliczności są sprawdzane i potwierdzane, m.in. na podstawie oświadczeń spadkobierców biorących udział w postępowaniu. Tak dzieje się, by nie zaszła konieczność zmiany wydanego postanowienia. Mimo to mogą pojawić się nowe fakty.

Kiedy można zmienić postanowienie o nabyciu spadku?

Takich sytuacji nie jest wiele, ale rzeczywiście jest to możliwe. Aby tak się stało, muszą wystąpić konkretne okoliczności:

1. Gdy odnaleziony zostanie testament spadkodawcy

Może on powoływać w nim do dziedziczenia kogoś spoza spadkobierców ustawowych. Dokument może zawierać tzw. zapis testamentowy na rzecz spadkobiercy ustawowego lub innej osoby. Testator może także w odnalezionym dokumencie wydziedziczać któregoś ze spadkobierców.

Uwaga! To wszystko sprawia, że testament może całkowicie zmienić udziały, jakie powinny przypaść w spadku osobom powołanym do dziedziczenia.

2. Gdy odnalazły się inne dokumenty, które mają wpływ na dziedziczenie, np. umowa zrzeczenia się dziedziczenia przez jednego ze spadkobierców, której w postępowaniu sąd nie uwzględnił.

3. Jeśli zgłosi się nowy, nieuwzględniony w postępowaniu spadkobierca (my sami możemy dowiedzieć się o należnym spadku po wydaniu postanowienia).

Uczestnicy postępowania nie musieli świadomie zatajać istnienia innych spadkobierców, mogli nie mieć wiedzy o ich istnieniu (np. nieślubne dziecko spadkodawcy).

4. Zostało stwierdzone, że testament, który był podstawą nabycia spadku, sporządzony był w okolicznościach powodujących jego nieważność.

O takich okolicznościach mówi art. 945 k.c. Spadkobierca może znaleźć dowody na to, że testator napisał testament pod wpływem groźby lub w stanie wyłączającym świadome podejmowanie decyzji (np. dysponuje dokumentacją medyczną, która na to wskazuje). By sąd spadku uwzględnił takie dowody, muszą je zbadać i potwierdzić biegli sądowi.

Uwaga! Argument nieważności testamentu spadkobierca może podnieść do 3 lat od dnia, w którym dowiedział się o istnieniu tych okoliczności.

Kto i gdzie może złożyć wniosek o zmianę postanowienia o nabyciu spadku?

O zmianę postanowienia o nabyciu spadku może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny (dotyczy go wynik postępowania). Zwykle są to spadkobiercy pominięci w sprawie spadkowej.

Wniosek składamy w tym sądzie, który prowadził pierwsze postępowanie.

W jakim terminie można złożyć wniosek o zmianę postanowienia o nabyciu spadku?

Jeśli braliśmy udział w tym postępowaniu, a później dowiedzieliśmy się o nowych okolicznościach, mamy rok, by wnioskować o zmianę decyzji.

Natomiast jeśli nie byliśmy uwzględnieni przy nabyciu spadku, mamy nieograniczony czas.

Jak zabezpieczyć prawa do spadku, gdy nas pominięto w postępowaniu?

Składając wniosek o zmianę postanowienia o nabyciu spadku, powinniśmy wnioskować też o zabezpieczenie spornego majątku (zakaz zbywania majątku do zakończenia nowego postępowania).

Gdy pierwsze postanowienie sądu było w mocy, spadkobiercy mieli prawo zarządzać majątkiem wedle uznania. Jeśli zorientujemy się, że spadkobiercy już zadysponowali tym majątkiem (np. mieszkanie zostało sprzedane, pieniądze wydane), pozostaje nam wytoczyć przeciwko nim postępowanie cywilne.

 

Czytaj więcej