COVID-19: kwarantanna i izolacja na nowych zasadach. Co się zmieniło od 15 lutego?
Jeśli nie wystąpią objawy COVID-19, izolacja trwa 7 dni.
Fot. 123RF

COVID-19: kwarantanna i izolacja na nowych zasadach. Co się zmieniło od 15 lutego?

Przepisy dotyczycące kwarantanny i izolacji domowej zmieniały się wielokrotnie wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicznej. Ostatnie zmiany związane są z przebiegiem piątej fali pandemii, w której dominuje mutacja Omikron. Od 11 lutego 2022 roku zniesiona została tzw. kwarantanna z kontaktu, czyli kwarantanna dla osób narażonych na zakażenie, od 15 lutego natomiast okres izolacji dla osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 skrócony został z 10 do 7 dni. Skrócona została też kwarantanna dla współdomowników osób zarażonych. Co to w praktyce oznacza?

W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce rząd zdecydował o wprowadzeniu od 11 lutego tego roku nowych zasad dotyczących kwarantanny, a od 15 lutego – nowych zasad izolacji dla osób zarażonych wirusem SARS-Cov-02 oraz kwarantanny dla osób, które z nimi mieszkają. 

Kwarantanna dla osób narażonych na zarażenie – zmiany od 11.02. 2022 r.

11 lutego rząd zlikwidował tzw. „kwarantannę z kontaktu”. Oznacza to, że sam kontakt z osobą chorą nie jest już podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny.

Ale uwaga! Jeśli wiemy, że mieliśmy kontakt z osobą chorą, zaleca się monitorowanie swojego stanu zdrowia oraz unikanie bezpośrednich kontaktów z innymi osobami. Należy również pamiętać o przestrzeganiu zasad dotyczących noszenia maseczki, dezynfekcji rąk i zachowania odpowiedniego dystansu.

Ile trwa izolacja – nowe zasady od 15 lutego 2022

Od 15 lutego 2022 r. izolacja osoby z pozytywnym testem trwa siedem dni (wcześniej trwała 10 dni). O przedłużeniu izolacji może zdecydować lekarz POZ, jeśli u osoby zakażonej występują objawy COVID-19.

 • izolacja u osób zakażonych z objawami COVID-19 kończy się po 24 godzinach od ustąpienia objawów, ale nie krócej niż po siedmiu dniach od wystąpienia objawów.
 • izolacja u osób zakażonych bezobjawowych kończy się po siedmiu dniach od uzyskania wyniku dodatniego (dni przebywania na kwarantannie sprzed uzyskania wyniku testu się nie wliczają).

Kwarantanna dla współdomowników osób zarażonych – zmiany od 15.02.2022 r.

Do tej pory kwarantanna dla współdomowników osób zarażonych koronawirusem wynosiła aż 17 dni (obejmowała czas izolacji zakażonego domownika, czyli 10 dni, plus siedem dni na wypadek, gdyby objawy infekcji wystąpiły później). Od 15 lutego kwarantanna trwać będzie tyle samo, co izolacja chorego, czyli siedem dni. 

 • jeśli mieszkamy z osobą chorą na COVID-19, nasza kwarantanna trwa tyle czasu, ile izolacja chorego współdomownika.
 • jeśli jesteśmy ozdrowieńcami (skończyliśmy izolację lub hospitalizację), nie obejmuje nas kwarantanna z powodu zamieszkiwania z domownikiem objętym izolacją przez 30 dni od zakończenia naszej choroby.

Osoby, które zostały objęte kwarantanną z powodu zamieszkiwania z osobą chorą przed 15.02., odbywają ją na starych zasadach (czyli okres izolacji osoby chorej plus 7 dni).

Czy negatywny wynik testu zwalnia z kwarantanny?

Tak, ale dotyczy to tylko osób zaszczepionych.

 • Jeśli jesteśmy zaszczepieni, możemy wykonać test. Jeśli wynik będzie negatywny, zakończymy kwarantannę.
 • Jeśli nie jesteśmy zaszczepieni, możemy zrobić test dopiero po zakończeniu izolacji osoby, z którą mieszkamy lub dokończyć kwarantannę.

Ile trwa kwarantanna dla medyków i osób pracujących w służbach

Z innymi zasadami kwarantanny i izolacji mamy do czynienia w przypadku osób udzielających świadczeń chorym na COVID-19, żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Ochrony Państwa. W przypadku wyżej wymienionych osób od 2 lutego nie stosuje się kwarantanny, jeśli codziennie przez 5 dni przed pracą będą robić test antygenowy i uzyskiwać ujemny wynik.

Od 15 lutego rozwiązanie będzie dotyczyć także funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej.

Ile trwa izolacja dla medyków i osób pracujących w służbach

W przypadku osób wykonujących zawód medyczny, żołnierzy lub funkcjonariuszy służb od 2 lutego izolacja trwa:

 • 7 dni (od dnia uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2),
 • lub 5 dni (jeżeli wynik testu wykonany nie wcześniej niż w piątej dobie jest negatywny).

Czym różni się kwarantanna od izolacji

Zarówno kwarantanna jak i izolacja oznaczają odosobnienie, ale odnoszą się do różnych przypadków.

 • kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, z powodu ryzyka zakażenia;
 • izolacja to odosobnienie osoby z pozytywnym wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Jakie zasady zachowania obowiązują w czasie kwarantanny?

 • podczas kwarantanny nie można opuszczać domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 • w przypadku występowania niepokojących objawów choroby należy skontaktować się z przychodnią i umówić teleporadę u lekarza pierwszego kontaktu,
 • należy współpracować ze służbami, w tym z sanepidem i policją w zakresie kontroli przebywania w miejscu zamieszkania podczas trwania kwarantanny,
 • należy zainstalować aplikację Kwarantanna domowa (do pobrania na stronie: aplikacja Kwarantanna domowa).

Zaświadczenie o powrocie do zdrowia

Jeśli otrzymaliśmy pozytywny wynik szybkiego testu antygenowego, możemy ubiegać się o wydanie zaświadczenia o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19. Jest ono wydawane najwcześniej 11 dni (od 15 lutego 8 dni) po dacie testu, a jego ważność wynosi nie więcej niż 180 dni od dnia uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu antygenowego.

Zaświadczenie to w Polsce jest traktowane na równi z Unijnym Certyfikatem COVID-19, jednak nie uprawnia Cię do przekroczenia granicy.

143057190_m
Status kwarantanny i izolacji sprawdzisz na Internetowym Koncie Pacjenta.
123RF

Zasiłek chorobowy na kwarantannie i w izolacji 

Osoby pracujące skierowane na kwarantannę lub izolację mają prawo do świadczeń chorobowych. Przysługuje im wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy (80 proc.).

Podstawą do wypłaty chorobowego w przypadku kwarantanny albo izolacji jest informacja zwarta w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (EWP). Nie ma więc konieczności dostarczania do ZUS-u lub pracodawcy papierowej decyzji Sanepidu.

W razie kwarantanny spowodowanej chorobą domownika Sanepid nie wydaje osobnej decyzji. Ubezpieczony musi sam złożyć oświadczenie u pracodawcy lub w ZUS-ie o konieczności odbycia kwarantanny. Pracodawca albo ZUS ma prawo wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zweryfikowanie tych danych.

Źródło: www.gov.pl

Czytaj więcej