Ruszyły wypłaty rekompensat za błędy medyczne w szpitalach. Kiedy trzeba złożyć wniosek i ile można dostać?
Wysokość świadczenia kompensacyjnego z tytułu uszczerbku na zdrowiu nie może być wyższa niż 150 tys. zł
Fot. 123rf.com

Ruszyły wypłaty rekompensat za błędy medyczne w szpitalach. Kiedy trzeba złożyć wniosek i ile można dostać?

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych przy Rzeczniku Praw Pacjenta działa od blisko roku. Teraz ruszyły wypłaty rekompensat za błędy medyczne. Kiedy i gdzie trzeba złożyć wniosek o rekompensaty za błędy medyczne i jaką kwotę rekompensaty można uzyskać? Czy pacjent musi zgodzić się na przyznaną kwotę rekompensaty za błędy medyczne? Sprawdź, czy przyjmując rekompensatę za błędy medyczne można wnioskować również o rentę lub domagać się odszkodowania na drodze sądowej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 czerwca 2024 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego weszło w życie 18 czerwca br. I dało podstawę do wypłaty świadczeń. Można się o nie ubiegać, jeśli dojdzie do zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta. Co istotne – pod warunkiem, że błąd popełniono w szpitalu podczas udzielania świadczeń na NFZ.

Kiedy i gdzie trzeba złożyć wniosek o rekompensaty za błędy medyczne?

Mamy na to rok od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o zdarzeniu. Ale nie więcej niż trzy lata od dnia, w którym doszło do błędu. Wniosek należy złożyć do Rzecznika Praw Pacjenta. Formularz dostępny jest na stronie www.gov.pl/rpp. 

Zespół działający przy Rzeczniku ma trzy miesiące na wydanie decyzji. Pacjenci pytają o rekompensaty za błędy medyczne w szpitalach Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych przy Rzeczniku Praw Pacjenta działa od blisko roku. Ale teraz dopiero ruszyły wypłaty rekompensat.

Jakie są kwoty rekompensaty za błędy medyczne?

Rozporządzenie zakłada, że wysokość świadczenia kompensacyjnego z tytułu uszczerbku na zdrowiu nie może być wyższa niż 150 tys. zł. A jeśli świadczenie dotyczy uciążliwości leczenia, nie może przekroczyć 75 tys. zł. Bliska osoba zmarłego pacjenta otrzyma maksymalnie 100 tys. zł (kwoty maksymalne różnią się w zależności od wieku osoby zmarłej i od tego, kto z bliskich składa wniosek).

Czy przyjmując rekompensatę za błędy medyczne można wnioskować również o rentę?

Jeśli decydujemy się na przyjęcie rekompensaty z Funduszu, zrzekamy się roszczeń o rentę. Trzeba rozważyć za i przeciw – cykliczna renta może być korzystniejsza od jednorazowego zadośćuczynienia. Nie tylko pokryje koszty rehabilitacji, ale też może choć częściowo rekompensować utracone zarobki.

Czy pacjent musi zgodzić się na przyznaną kwotę rekompensaty za błędy medyczne?

Jeśli pacjent uzna, że kwota świadczenia przyznana przez Rzecznika Praw Pacjenta jest za niska, może nie przyjąć świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego. Będzie mógł wtedy dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych – w sądzie.

Co ważne, nawet po odrzuceniu rekompensaty pacjent ma prawo wglądu w akta postępowania w swojej sprawie. Może sprawdzić, na jakiej podstawie wyliczono sumę. Może też wykorzystać tę dokumentację w dalszym postępowaniu, jeśli zdecyduje się np. wystąpić z pozwem do sądu albo domagać się odszkodowania od ubezpieczyciela.

Czy przyjmując rekompensatę za błędy medyczne można też domagać się odszkodowania na drodze sądowej?

Wystąpienie o odszkodowanie z Funduszu zamyka możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. W sądzie można co prawda uzyskać wyższe kwoty, jednak zwykle do wypłaty zadośćuczynienia dochodzi po wielu latach postępowania. Pamiętajmy, że przyjęcie świadczenia kompensacyjnego z Funduszu oznacza, że nie będziemy mogli domagać się odszkodowania za skutki błędu szpitala, wytaczając proces cywilny przeciwko placówce lub lekarzowi.

Analogicznie – nie można złożyć wniosku do Rzecznika Praw Pacjenta, jeśli poszkodowany pacjent lub jego bliscy uzyskali już prawomocnym wyrokiem sądowym odszkodowanie, rentę lub inne zadośćuczynienie, a nawet jeśli sprawa o nie jest w toku. Także wtedy, gdy wypłacone zostało odszkodowanie z tytułu popełnionego błędu z polisy OC szpitala lub lekarza.

 

 

Czytaj więcej