Jak odliczyć wydatki na samochód  i dostać zwrot podatku w 2024 roku? Sprawdź, czy możesz coś zyskać
Niektóre osoby mogą odliczyć od dochodu wydatki związane z użytkowaniem samochodu
Fot. 123rf.com

Jak odliczyć wydatki na samochód i dostać zwrot podatku w 2024 roku? Sprawdź, czy możesz coś zyskać

Czy wiesz, że wydatki związane z użytkowaniem samochodu można odliczyć od dochodu i dostać zwrot podatku? Niestety, nie każdy może skorzystać z takiej ulgi. Sprawdź, komu przysługuje takie prawo i jakie warunki trzeba spełnić według przepisów w 2024 roku.

Planując swoje finanse, coraz więcej osób zaczyna zwracać uwagę na możliwość odliczenia różnych wydatków od swojego dochodu podatkowego. W tym artykule przyjrzymy się krok po kroku, jakie wydatki związane ze stosowaniem pojazdu do celów rehabilitacyjnych można odliczyć od dochodu podatkowego oraz jakie kroki podjąć, aby skorzystać z możliwości uzyskania zwrotu podatku związanych z wydatkami na samochód.

Kto może odliczyć od dochodu wydatki związane z użytkowaniem samochodu?

Osoby legitymujące się orzeczeniem wydanym przez zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności lub równoważnym albo bliscy, którzy je utrzymują, rozliczając PIT, mogą odliczyć od dochodu wydatki związane z rehabilitacją, m.in. z użytkowaniem auta.

Przepisy precyzują, kim jest osoba mająca na utrzymaniu osobę z orzeczeniem. To najbliżsi krewni: współmałżonek, dziecko (własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie, pasierb), rodzice, teściowie, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięć i synowa. W rozliczeniu za rok 2023 z odliczenia pierwszy raz mogą też skorzystać dziadkowie wychowujący niepełnosprawne wnuki.

Jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód?

Aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód, osoby te muszą być właścicielami albo współwłaścicielami samochodu. Np. leasing nie uprawnia do ulgi, bo do końca umowy leasingu właścicielem auta jest leasingodawca.

Nie jest wymagane, by osoba niepełnosprawna miała prawo jazdy ani by była wpisana do dowodu rejestracyjnego samochodu. Tzn. że w rubryce właściciel może być np. tylko małżonek osoby z niepełnosprawnością, jeśli z racji wspólności majątkowej samochód i tak jest własnością obojga. 

Dodatkowo jest jeszcze kryterium dochodowe – dotyczy ono osób z orzeczeniem, pozostających na utrzymaniu członka rodziny. Aby opiekun mógł skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód, roczny dochód podopiecznego nie mógł przekroczyć w 2023 r. 19 061,28 zł. Limit dochodów nie dotyczy osób z orzeczeniem, które ulgę rozliczają na siebie.

Ulgi rehabilitacyjnej na samochód nie można odliczyć, jeśli poniesione wydatki zostały sfinansowane lub dofinansowane ze środków NFZ, PFRON, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych itp.

Jakie rodzaje wydatków na samochód można odliczyć od dochodu?

W ramach ulgi można odliczyć od dochodu koszty utrzymania pojazdu i wydatki ponoszone z tytułu użytkowania auta w celach rehabilitacyjnych.  Niektóre wydatki są limitowane, a inne nielimitowane. W pełnej wysokości można odliczyć np. te poniesione na przystosowanie pojazdu do potrzeb osoby z niepełnosprawnością (zarówno kierowcy, jak i pasażera). Bez limitu odliczymy np. wydatki na przerobienie dźwigni zmiany biegów czy pedałów.

Uwaga! W katalogu wydatków nie ma zakupu auta, nawet jeśli to pojazd przystosowany do potrzeb osoby z orzeczeniem!

Koszty objęte rocznym limitem – 2280 zł – dotyczą zaś użytkowania samochodu osobowego: to m.in. wydatki na paliwo, opony, przeglądy techniczne, naprawy, składka na polisę OC. Nie ma znaczenia liczba posiadanych aut – limit na 1 osobę uprawnioną jest ten sam.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, by skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód?

Aby odliczyć ulgę rehabilitacyjną w PIT należy złożyć zeznanie PIT-37, PIT-36 lub PIT-28, wraz z załącznikiem PIT/0. Nie trzeba załączać dowodów poniesionych wydatków (paragonów, faktur itp.). Ale uwaga! W ciągu 5 lat fiskus może zażądać ich przedłożenia! Warto je więc gromadzić i przechowywać przez ten okres.

 

 

Czytaj więcej