Ile wyniesie czternasta emerytura po zmianach w 2023 i czy trzeba od niej odprowadzić podatek?
W tym roku emeryci dostaną czternastkę jeszcze jako świadczenie dodatkowe. Od przyszłego nie będzie już jednorazowym dodatkiem
Fot. 123rf.com

Ile wyniesie czternasta emerytura po zmianach w 2023 i czy trzeba od niej odprowadzić podatek?

Przepisy dotyczące czternastych emerytur właśnie zostały uchwalone. Co to oznacza dla emerytów? Zmiany od 2024 roku. Część z nich wejdzie w życie już teraz. Ile wyniesie czternasta emerytura i czy to będzie stała kwota? Czy to prawda, że co roku mniej emerytów będzie dostawać czternastą emeryturę? Kiedy czternasta emerytura będzie wypłacana? Sprawdź, czy od czternastej emerytury trzeba odprowadzić podatek i czy wlicza się ona do dochodu. 

W tym roku emeryci dostaną czternastkę jeszcze jako świadczenie dodatkowe. Od przyszłego nie będzie już jednorazowym dodatkiem, ale wejdzie na stałe do rocznego budżetu emerytów. Wyjaśniamy wątpliwości z tym związane. 

Ile wyniesie czternasta emerytura 2023, 2024 i czy to będzie stała kwota?

Świadczenie w pełnej kwocie będzie wynosiło tyle, ile najniższa emerytura w danym roku po waloryzacji, czyli po 1 marca. Teraz jest to 1588,44 zł brutto, ale w przyszłym roku wzrośnie o wskaźnik waloryzacji. Poza tym w ustawie przewidziano furtkę. Co roku Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może czternastki podwyższyć.

Co ważne, czternastkę w pełnej wysokości otrzymają tylko osoby, które pobierają świadczenia podstawowe nie wyższe niż 2900 zł brutto. Ci, których świadczenia przekraczają to kryterium, dostaną czternastkę pomniejszoną według zasady złotówka za złotówkę. Emeryci, którzy otrzymują 4 438,44 zł brutto lub więcej, nie dostaną jej w ogóle. 

Czy to prawda, że co roku mniej emerytów będzie dostawać czternastą emeryturę?

Tak, ponieważ kryterium uprawniające do czternastki jest stałe, w ustawie nie przewidziano jego waloryzacji. Natomiast waloryzowane są i będą podstawowe świadczenia. Zatem po każdej waloryzacji coraz więcej emerytów przekroczy kryterium, które uprawnia do tego dodatkowego świadczenia.

Kiedy czternasta emerytura będzie wypłacana?

W tym roku (jak w ubiegłym) w sierpniu i we wrześniu. Jak będzie w 2024 r., jeszcze nie wiadomo.  Przewidziany jest tzw. elastyczny czas wypłaty świadczenia. O terminie wypłat będzie decydować co roku Rada Ministrów i ogłaszać decyzję do 31 października.

Czy od czternastej emerytury trzeba odprowadzić podatek?

Dotąd czternastki (tak jak trzynastki) były zwolnione od podatku. Ale od 2024 r. te dodatkowe roczne świadczenia będą już opodatkowane. Potrącana będzie zaliczka na podatek w wys. 12 proc. Będzie też pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 procent.

Czy czternasta emerytura wlicza się do dochodu?

Zgodnie z ustawą czternastka nie wlicza się do dochodu, o którym mówią przepisy o pomocy społecznej. Zatem nie będzie ona brana pod uwagę w kryterium dochodowym uprawniającym do dodatków i zasiłków wypłacanych z pomocy społecznej (m.in. zasiłków stałych i celowych czy dodatku mieszkaniowego), a także dodatków szczególnych, takich jak np. wypłacany w ubiegłym roku dodatek węglowy.

Osoby, które pobierają świadczenia z programu „Rodzina 500 plus” dla niesamodzielnych, również nie muszą obawiać się, że z powodu czternastki przekroczą kryterium dochodowe i w przyszłym roku stracą prawo do tych świadczeń.

Czternastka nie wpłynie także na wysokość miesięcznych opłat, które zależą od wysokości emerytury. Dotyczy to m.in. opłaty za pobyt pacjenta w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL), pielęgnacyjno-opiekuńczym (ZPO) czy zakładzie rehabilitacji leczniczej (ZRL).

 

 

Czytaj więcej