Waloryzacja emerytur 2023: nowe zasady i prognozy. Które świadczenia wzrosną i jakich podwyżek się spodziewać?
W tym roku mamy do czynienia z rekordowo wysoką inflacją, więc 2023 roku można się spodziewać rekordowej waloryzacji emerytur i rent
Fot. 123rf.com

Waloryzacja emerytur 2023: nowe zasady i prognozy. Które świadczenia wzrosną i jakich podwyżek się spodziewać?

Wszystkie emerytury i renty są co roku, w marcu, waloryzowane. Ma to na celu podwyższenie świadczeń, by zrekompensować spadek ich wartości spowodowany inflacją. Z racji, że mamy do czynienia z rekordowo wysoką inflacją, w 2023 roku można się spodziewać też rekordowej waloryzacji. Co się zmieni? Jakie świadczenia podlegają corocznemu przeliczeniu? Jakie będą podwyżki świadczeń?

Rządzący przyjęli nowelizację przepisów o waloryzacji rent i emerytur. Co już dziś wiemy o przyszłorocznych świadczeniach? Według przyjętego budżetu waloryzacja ma wynieść 13,8 proc., jednak przewiduje się, że będzie wyższa. Realny wskaźnik waloryzacji poznamy w połowie lutego 2023 r

Waloryzacja kwotowo-procentowa emerytur 2023: co się zmieni?

Nowością jest sposób przeliczania świadczeń w nowym roku. Waloryzacja ma być kwotowo-procentowa (obejmie także rolników i mundurowych), a nie tylko procentowa, jak dotychczas. Czym one się różnią?

 • waloryzacja procentowa – każda emerytura i renta zostaje podwyższona o określony procent. Im większa renta lub emerytura, tym wyższa podwyżka. Ostatnia prognoza mówi o wskaźniku 13,8 proc.
 • waloryzacja kwotowa – to pieniądze w równej wysokości dla każdego uprawnionego – każda emerytura i renta zostaje podwyższona co najmniej o określoną w ustawie kwotę – proponowane jest 250 zł brutto, czyli 227,50 zł na rękę.
 • Waloryzacja kwotowo-procentowa oznacza więc, że świadczenia emerytalne i renty zostają podwyższone o określony procent, ale podwyżka ta nie może być mniejsza, niż zakładana kwota – 250 zł brutto.

W praktyce, emerytury i renty do kwoty 1850 zł brutto będą podlegać waloryzacji kwotowej (z gwarantowaną minimalną kwotą podwyżki), a dla świadczeń wyższych korzystniejsza będzie podwyżka procentowa.

WAŻNE! Nie każdy emeryt, który ma niskie świadczenie, będzie mógł skorzystać z waloryzacji kwotowej! Z gwarantowanej podwyżki nie skorzystają osoby, którym nie przysługuje emerytura minimalna – mowa o tych, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ale nie wypracowali wymaganego stażu (20 lat pracy).

Jakie są przewidywane podwyżki świadczeń w 2023 r.?

Według prognoz po waloryzacji, minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna oraz renta socjalna wyniosą 1588,44 zł brutto. Tyle samo wyniesie gwarantowana „trzynastka”. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do kwoty 1191,33 złotych. Świadczenie przedemerytalne wyniesie zaś 1600,70 zł brutto.

Jakie świadczenia podlegają corocznemu przeliczeniu?

Marcowemu przeliczeniu co roku podlegają:

 • emerytury oraz renty zasadnicze,
 • emerytury pomostowe,
 • 13. i 14. emerytury (jeśli 14. będą wypłacone),
 • świadczenia przedemerytalne,
 • renty socjalne,
 • dodatki i świadczenia pieniężne wypłacane wraz z emeryturą lub rentą,
 • okresowe emerytury kapitałowe,
 • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

 

 

Czytaj więcej