Ile wynosi odprawa emerytalna i komu przysługuje? Sprawdź, kto może dostać wyższe świadczenie
Odprawa emerytalna należy ci się, jeśli spełniasz warunki do przejścia na emeryturę i kończysz aktywność zawodową
Fot. 123rf.com

Ile wynosi odprawa emerytalna i komu przysługuje? Sprawdź, kto może dostać wyższe świadczenie

Być może nie wiesz o tym, że przechodząc na emeryturę należy ci się odprawa od pracodawcy. Czym jest odprawa emerytalna i komu ona przysługuje? W jakim przypadku nie możesz jej otrzymać? Sprawdź, ile zgodnie z prawem wynosi minimalna i maksymalna odprawa emerytalna i kto może dostać wyższe świadczenie. 

Przechodzisz na emeryturę? Prawdopodobnie należy ci się odprawa. Sprawdź, na jakich zasadach i ile możesz dostać. 

Czym jest odprawa emerytalna?

Zgodnie z Kodeksem pracy, jeśli umowa o pracę zostaje rozwiązana w związku z przejściem pracownika na emeryturę, przysługuje mu odprawa pieniężna. To jednorazowe świadczenie. Każda firma ma obowiązek przestrzegać tego przepisu pod groźbą kary (od 1000 do 30 tys. zł).

Komu przysługuje odprawa emerytalna?

Odprawa należy ci się, jeśli spełniasz warunki do przejścia na emeryturę (osiągnęłaś wiek emerytalny i masz udokumentowane okresy składkowe) i decydujesz się zakończysz aktywność zawodową.

Pracownik nie otrzyma odprawy, jeśli mimo osiągniętego wieku emerytalnego został zwolniony dyscyplinarnie, ponieważ rozwiązanie stosunku pracy nie nastąpiło w związku z przejściem na emeryturę, a z innej przyczyny. Odprawa emerytalna nie przysługuje również w przypadku przejścia pracownika na rentę rodzinną (tzn. rezygnujesz z pracy i przejmujesz emeryturę po zmarłym mężu).

Poza tym odprawa nie należy się pracownikom, którzy zdecydują się przejść na wcześniejszą emeryturę i zrezygnują z pracy, by pobierać świadczenie przedemerytalne.

WAŻNE! Jeśli otrzymałaś już raz odprawę, przechodząc na emeryturę, nie możesz ponownie nabyć do niej prawa, np. u innego pracodawcy. Chodzi o sytuację, gdy jednak postanowisz podjąć pracę już jako emeryt. Ale gdy przechodząc na emeryturę, rozwiązujesz kilka umów o pracę (byłaś zatrudniona w dwóch firmach), masz prawo do odprawy od każdego z dotychczasowych pracodawców.

Informacja o wypłaconej odprawie będzie umieszczona w świadectwie pracy, więc każdy kolejny pracodawca będzie miał w nie wgląd.

Ile wynosi odprawa emerytalna?

Wysokość odprawy określa nie tylko ustawa. Kodeks pracy podaje minimalną wysokość odprawy emerytalnej: to jednomiesięczne wynagrodzenie danego pracownika. Przepisy wewnątrzzakładowe mogą zawierać rozwiązania korzystniejsze dla pracowników, firma może wypłacać wyższe odprawy.

Maksymalna wysokość odprawy ustalona w kodeksie to 15-krotność minimalnego wynagrodzenia o pracę.

WAŻNE! Tarcza 4.0 wprowadziła na czas epidemii i zagrożenia epidemicznego jako maksymalną wysokość odprawy 10-krotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Stan zagrożenia epidemicznego został przedłużony do 30.09, trwają prace nad przedłużeniem go do 31.10 br.

Kto może dostać wyższą uprawę emerytalną?

Są grupy zawodowe, które otrzymują wyższe odprawy emerytalne. Są to:

 • nauczyciele, którym Karta nauczyciela gwarantuje odprawę uzależnioną od stażu pracy:
  staż poniżej 20 lat – odprawa w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia,
  powyżej 20 lat – 3-miesięczna pensja.
 • urzędnicy państwowi i samorządowi, których odprawy też zależą od stażu pracy:
  staż pracy powyżej 10 lat – 2-miesięczne wynagrodzenie
  staż pracy powyżej 15 lat − 3-miesięczne wynagrodzenie,
  staż pracy powyżej 20 lat − 6-miesięczne wynagrodzenie.

 

 

Czytaj więcej