Czy cesarskie cięcie jest niebezpieczne? Kiedy operacyjne zakończenie porodu jest wskazane?
Fot. 123rf/picsel

Czy cesarskie cięcie jest niebezpieczne? Kiedy operacyjne zakończenie porodu jest wskazane?

Krąży wiele opinii na jego temat. Jedno nie ulega wątpliwości: cesarskie cięcie powinno stanowić ostateczność. W jakich sytuacjach należy je zrobić?

Na czym polega cesarskie cięcie?

Operacja cesarskiego cięcia polega na przecięciu powłok brzusznych oraz otwarciu jamy macicy. W ten sposób powstaje możliwość wyjęcia dziecka z pominięciem naturalnych dróg rodnych.

Wskazania do cesarskiego cięcia

Cięcie cesarskie stosuje się jako metodę zapobiegawczą w przypadku występowania powikłań, które mogłyby zagrozić płodowi lub rodzącej matce.

Wymaga to zastosowania wielu różnych metod diagnostycznych, aby odpowiednio wcześnie wykryć zagrożenia dla rodzącej i dziecka.

Serce kobiety, cierpiącej na zaawansowaną chorobę układu krążenia, może nie wytrzymać porodu naturalnego.

Zdarza się, że poród naturalny jest uniemożliwiony nietypowym ułożeniem płodu lub nieprawidłową budową anatomiczną rodzącej.

W tych i innych podobnych przypadkach niezbędne jest przeprowadzenie cesarskiego cięcia. Podjęcie operacji wymaga pisemnej zgody kobiety lub jej rodziny.

Cesarskie cięcie  jakie niesie ryzyko?

We współczesnej medycynie ryzyko związane z cesarskim cięciem jest nikłe, jednak jego wykonywanie powoduje większą umieralność matek niż poród samoistny. Obecnie cięcie cesarskie stosuje się w około 10%-20% porodów. Rozróżnia się jego dwa rodzaje.

Rodzaje cesarskiego cięcia

  • Pierwszy i najczęstszy jest przeprowadzany w dolnym odcinku macicy. Daje on najlepsze wyniki w przebiegu pooperacyjnym, zwiększając szanse następnych ciąż i porodów. Poród drogami natury u pacjentek, które wcześniej przebyły operację cesarskiego cięcia w dolnym odcinku macicy, przebiega bez powikłań w niemal 75% przypadków.
  • Drugą, klasyczną odmianę cięcia cesarskiego, które jest zlokalizowane w obrębie trzonu macicy, wykonuje się wyłącznie w sytuacjach szczególnych (zazwyczaj przy stwierdzeniu tzw. łożyska przodującego lub poprzecznego położenia płodu). Jest ona bardziej ryzykowna: trzon macicy charakteryzuje się silnym ukrwieniem, co powoduje większą utratę krwi w trakcie operacji. Blizna pooperacyjna jest słabsza i może przyczynić się do pęknięcia macicy podczas kolejnej ciąży.

Jak przebiega operacja cesarskie cięcia?

Operację przeprowadza się w obecności anastezjologa, dokonującego znieczulenia ciężarnej, a także specjalisty od resuscytacji (reanimacji), który podejmuje odpowiednie działania w przypadku braku samodzielnego oddechu i zaburzeń czynnościowych w układzie krążenia noworodka.

Nazwa operacji wywodzi się od przydomka rodowego Juliusza Cezara: „Caesar”. Według tradycji pochodzi ono od określenia: caesus  wycięty (z łona matki).

Czy cesarskie cięcie jest niebezpieczne dla zdrowia matki i dziecka?

Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule, trzeba stwierdzić: tak, cesarskie cięcie jest niebezpieczne, podobnie jak każda ingerencja chirurga w organizm pacjenta. Cesarskie cięcie jest po prostu operacją chirurgiczną.

Parędziesiąt lat temu pojawił się pogląd, że dzięki jego zastosowaniu można kobietom oszczędzić bólów porodowych. Próbowano cesarskim cięciem zastąpić poród naturalny. Obecnie cesarskie cięcie stosuje się wyłącznie w stanach zagrożenia zdrowia lub życia matki i dziecka.

Czytaj więcej