Prawa obywatelskie: gdzie możesz uzyskać bezpłatną poradę prawną?
W wielu instytucjach możesz uzyskać bezpłatną poradę od prawnika
Fot. 123RF

Prawa obywatelskie: gdzie możesz uzyskać bezpłatną poradę prawną?

Aby uzyskać poradę prawną, nie musisz od razu iść do kancelarii na prywatną, płatną konsultację. Jeśli czujesz się pokrzywdzony przez jakiś urząd, masz prawo dochodzić swoich praw. Wiele instytucji rządowych i pozarządowych oferuje bezpłatną pomoc prawną.  Sprawdź, gdzie szukać pomocy.

Na terenie naszego kraju działa wiele organizacji, które zajmują się udzielaniem informacji na temat przysługujących obywatelom praw. Zarówno porady prawne, jak i inne uzyskuje się w tych organizacjach bezpłatnie. Inną zaletą jest to, że mogą się do nich zwracać wszyscy obywatele, a urzędnicy udzielający porad są bezstronni. Zwracając się do nich, możemy liczyć na dyskrecję. Zarówno nasze dane osobowe, jak i rodzaj sprawy, której dotyczy porada, są poufne i nikt poza doradcą nie może mieć w nie wglądu.

Gdzie uzyskamy bezpłatną pomoc prawną?

Nie musimy iść do kancelarii prawnej i płacić prawnikom za udzielenie odpowiedzi na podstawowe pytania i problemy. Jako obywatele mamy prawo do bezpłatnej pomocy prawnej. Zajmuje się tym wiele instytucji rządowych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Coraz więcej urzędów miast i gmin oferuje też takie wsparcie dla swoich mieszkańców. Gdzie można się zgłosić?

Biuro Porad Obywatelskich odpowie na pytania dotyczące procedur w urzędach

Surowymi zasadami poufności kierują się pracownicy Biura Porad Obywatelskich. Informują oni swoich klientów o funkcjonowaniu wszystkich urzędów państwowych i wyjaśniają panujące w nich procedury. Możemy dowiedzieć się na przykład, do jakiego urzędu zwrócić się o pomoc socjalną i jak należy napisać podanie w tej sprawie. Każda informacja, jaką uzyskujemy w Biurze Porad Obywatelskich, jest fachowa i zgodna z obowiązującymi przepisami.

Centrum Praw Kobiet świadczy pomoc prawną dla ofiar przemocy

Z kolei do Centrum Praw Kobiet mogą się zgłaszać osoby będące ofiarami przemocy w rodzinie oraz dyskryminowane w miejscu pracy ze względu na płeć. Centrum Praw Kobiet nie tylko udziela porad prawnych. Pomaga też w redagowaniu pism procesowych i asystuje pokrzywdzonym podczas ich kontaktów z organami ścigania oraz wymiarem sprawiedliwości.

Komitet Ochrony Praw Dziecka pomoże w sprawach rodzinnych

Na podobną pomoc mogą liczyć osoby, które zwrócą się do Komitetu Ochrony Praw Dziecka (jego biura działają na terenie całego kraju), by poinformować o maltretowaniu dziecka. Często dzwonią osoby postronne: sąsiedzi, nauczyciele, czasem przypadkowi świadkowie. Komitet gwarantuje tym dzieciom pomoc psychoterapeuty. Organizuje także pomoc w sprawach, związanych z procesami rozwodowymi, przemocą w rodzinach, konfliktami w szkole, uzależnieniem od narkotyków, wykorzystywaniem seksualnym dzieci, zagrożeniami ze strony sekt.

Niebieska Linia oferuje pomoc prawną dla ofiar przemocy rodzinnej

Z myślą o osobach maltretowanych w rodzinie powstało Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z infolinią Niebieska Linia. Program poradni Pogotowia obejmuje pomoc prawną, psychologiczną oraz socjalną. Organizacja ta prowadzi zajęcia psychoterapeutyczne zarówno dla ofiar, jak i dla sprawców przemocy.

Fundacja Konsumentów pomoże egzekwować prawa konsumenckie

Federacja Konsumentów zajmuje się ochroną praw indywidualnego konsumenta. W czwartki i piątki pod numerem telefonu 0 (prefix) 22 533 91 17 w godzinach 12-18 dyżuruje prawnik, który udziela bezpłatnych porad, dotyczących egzekwowania praw konsumenckich. Federacja organizuje także seminaria z zakresu prawa konsumenckiego, które w tym roku było nowelizowane.

Państwowa Inspekcja Pracy udziela porad prawnych w zakresie Prawa Pracy

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy udzielanie porad prawnych pracownikom, którzy czują się pokrzywdzeni przez pracodawcę lub uważają, że ich warunki pracy są nieodpowiednie. Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza takie sygnały i w razie potwierdzenia ściga wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Bierze udział w postępowaniu w charakterze oskarżyciela publicznego.

Pamiętaj! Najszybciej można uzyskać poradę prawną przy ośrodkach pomocy społecznej. Jeśli jednak sprawa jest bardzo skomplikowana i nikt w danym ośrodku nie jest w stanie nam pomóc, zwróćmy się do Stowarzyszenia Klon/Jawor (00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5, tel. 0 (prefix) 22 828 91 28 wew. 102).

Kontakt do instytucji świadczących pomoc prawną

 

Czytaj więcej