Reklamacja usługi pocztowej. Jak ją złożyć i co nam przysługuje?
Prawo do złożenia reklamacji usługi pocztowej zarówno nadawca przesyłki, jak i jej adresat.
Fot. 123RF

Reklamacja usługi pocztowej. Jak ją złożyć i co nam przysługuje?

Reklamacja usługi pocztowej – kto ją może złożyć? Które przesyłki możesz reklamować i jak to zrobić? Praktyczny poradnik.

Prawo do złożenia reklamacji usługi pocztowej ma przede wszystkim nadawca. Adresat może dochodzić swoich praw, gdy otrzymał już przesyłkę (a ta np. okazała się uszkodzona) lub jeżeli nadawca nie zamierza działać.

Treść reklamacji usługi pocztowej

Reklamacja usługi pocztowej powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres zamieszkania nadawcy,
 • powód reklamacji (np. uszkodzenie przesyłki),
 • datę i miejsce nadania przesyłki lub przekazu pocztowego,
 • numer dokumentu potwierdzającego nadanie,
 • uzasadnienie reklamacji,
 • podpis.

Załączniki do reklamacji usługi pocztowej

Do reklamacji musisz załączyć:

 • oryginał potwierdzenia nadania przesyłki lub awizo,
 • kopię protokołu spisanego przy odbiorze uszkodzonej przesyłki,
 • oświadczenie o stwierdzeniu niewidocznych ubytków,
 • oświadczenie nadawcy o zrzeczeniu się praw do odszkodowania na korzyść adresata.

Uwaga! Można też skorzystać z formularza reklamacyjnego, (dostępny w każdym urzędzie pocztowym) lub wysłać reklamację online, za pośrednictwem serwisu Poczty Polskiej.

Reklamacja usługi pocztowej – kiedy ją złożyć?

Reklamację usługi pocztowej składamy gdy:

 • przesyłka nie dotrze do adresata w ciągu 14 dni (nie liczymy dni wolnych). Mamy na to maksymalnie 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki. Reklamację można zgłosić w każdej placówce pocztowej.
 • przesyłka będzie uszkodzona lub z niepełną zawartością. W tym drugim przypadku reklamację składamy przy odbiorze lub nie później niż w ciągu 7 dni, jeśli uszkodzenia były niewidoczne z zewnątrz i stwierdziliśmy je dopiero po przyjęciu przesyłki.

Czas rozpatrywania reklamacji

Reklamacja usługi pocztowej powinna być rozpatrzona niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni. W razie jej nieuznania, masz 14 dni na odwołanie. Gdy i ta droga zawiedzie, możesz wystąpić do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (01–211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9) o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu lub do sądu powszechnego.

Jakie koszty możemy odzyskać?

Za przesyłkę uszkodzoną lub zaginioną można żądać:

 • nie więcej niż 50. krotność pobranej opłaty – za przesyłkę poleconą;
 • nie więcej niż 10. krotność pobranej opłaty – za paczkę;
 • za przesyłkę wartościową – zadeklarowaną wartość.

Jeśli poczta nie zrealizuje przekazu pocztowego – odszkodowanie przysługuje w wysokości 5. krotnej opłaty za jego nadanie.

 

Czytaj więcej