Kiedy po pobycie w szpitalu należy ci się sanatorium? Sprawdź, kto może wystawić skierowanie
Szpital uzdrowiskowy nazywany jest potocznie sanatorium poszpitalnym
Fot. 123rf.com

Kiedy po pobycie w szpitalu należy ci się sanatorium? Sprawdź, kto może wystawić skierowanie

Leczenie uzdrowiskowe to nie tylko turnusy z ZUS-u i NFZ dla przewlekle chorych. Czasem pobyt w sanatorium może być kontynuacją hospitalizacji. Wtedy odbywa się w szpitalu uzdrowiskowym, potocznie nazywanym sanatorium poszpitalnym. Komu przysługuje pobyt i kto może wystawić skierowanie? Sprawdź, jakie koszty pobytu w szpitalu uzdrowiskowym pokrywa NFZ, a jakie pacjent.

Warto zapytać lekarza prowadzącego o możliwość pobytu w szpitalu uzdrowiskowym. Pobyt jest refundowany i dostosowany do potrzeb pacjenta. Pozwala mu dojść do siebie po ciężkiej operacji, urazie, zawale…

Szpital uzdrowiskowy a sanatorium: czym się różnią?

Szpital uzdrowiskowy różni się od sanatorium przede wszystkim specyfiką leczenia. Trafiają tu osoby w trakcie leczenia ciężkich schorzeń, wymagające intensywnego leczenia, a pobyt jest niezbędną kontynuacją leczenia szpitalnego. Dlatego potocznie mówi się też o takich placówkach sanatorium poszpitalne. „Klasyczne” sanatorium to miejsce przede wszystkim dla osób z chorobami przewlekłymi, to tu leczą się i rehabilitują, by utrzymać chorobę w remisji czy poprawić wyniki badań. 

Obie placówki zapewniają pacjentom całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską oraz określoną w przepisach ilość zabiegów. W szpitalu uzdrowiskowym pacjent ma dostęp do specjalistycznych konsultacji i badań, według wskazań ze skierowania.

Dla kogo sanatorium po szpitalu?

Do sanatorium poszpitalnego mogą być skierowani pacjenci, którzy trafili do szpitala wskutek poważnych stanów, m.in. zawału serca, poważnych urazów ortopedycznych, po operacjach kardiologicznych, neurologicznych. Przeznaczone jest więc dla osób z określonymi przez NFZ schorzeniami i każdorazowo o skierowaniu decyduje lekarz.

Oznacza to, że nie każdy pobyt w szpitalu jest jednoznaczny z możliwością wyjazdu do sanatorium! Mogą się o niego starać pacjenci:

  • ubezpieczeni (również emeryci i renciści),
  • ze schorzeniami o określonych profilach: choroby ortopedyczno-urazowe, układu nerwowego, reumatologiczne, kardiologiczne. 
  • dla których taka kontynuacja leczenia szpitalnego jest niezbędna do powrotu do możliwie najlepszej sprawności.

Uzdrowiskowe leczenie szpitalne osób czynnych zawodowo odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego, które wystawia szpital uzdrowiskowy.

Skierowanie do szpitala uzdrowiskowego i zasady pobytu

Skierowanie na leczenie w szpitalu uzdrowiskowym wystawia lekarz zatrudniony w klinice bądź w szpitalu, w którym przebywał pacjent. Uprawnieni są do tego lekarze z oddziałów szpitalnych lub z poradni specjalistycznej: ortopedycznej, rehabilitacyjnej, neurologicznej, reumatologicznej, kardiologicznej.

WAŻNE! Skierowanie musi zostać wystawione najpóźniej w dniu wypisu chorego. Jest następnie weryfikowane przez lekarza specjalistę balneologa, rehabilitacji medycznej lub medycyny fizykalnej z wojewódzkiego oddziału NFZ. 

Leczenie szpitalne w uzdrowisku trwa 21 dni, a rehabilitacja w szpitalu uzdrowiskowym – 28 dni. W ramach leczenia wykonywane są nie mniej niż 3 zabiegi fizykalne dziennie, przez 6 dni w tygodniu, a w ramach rehabilitacji – co najmniej 4 zabiegi.

Jakie koszty pobytu w szpitalu uzdrowiskowym pokrywa NFZ, a jakie pacjent?

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym jest świadczeniem w całości refundowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

NFZ pokrywa w całości koszty:

  • opieki medycznej – lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów,
  • zakwaterowania i wyżywienia 
  • wszystkich zabiegów ukierunkowanych na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania pacjenta do uzdrowiska.

Pacjent ponosi jedynie koszty przejazdu do szpitala uzdrowiskowego i z powrotem oraz płaci za dodatkowe zabiegi.

 

 

Czytaj więcej