Jak skutecznie odwołać się od decyzji ZUS-u
Warto odwoływać się od niekorzystnej dla nas decyzji ZUS-u
Fot. 123 RF

Jak skutecznie odwołać się od decyzji ZUS-u

Podpowiadamy, jak napisać odwołanie, gdzie je złożyć oraz jakie są terminy i procedury.

ZUS codziennie wydaje masę decyzji – o prawie do renty, o różnego rodzaju zasiłkach, wylicza kwoty różnych świadczeń, np.  emerytury. Jeśli nie zgadzamy się z decyzją, która nas dotyczy, zawsze przysługuje nam odwołanie. Składamy je do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale za pośrednictwem ZUS-u.

Gdzie odwołać się od decyzji ZUSu?

Sąd rejonowy jest sądem I instancji w przypadku odwołań od niekorzystnych decyzji w sprawach: 

 • o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński oraz pogrzebowy,
 • o świadczenie rehabilitacyjne,
 • o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy (również rolniczej), wypadku w drodze do pracy lub z pracy lub choroby zawodowej,
 • o ustalenie niepełnosprawności lub jej stopnia.

Dokładną informację (adres konkretnej placówki), gdzie należy wnieść odwołanie powinniśmy znaleźć na końcu pisma z decyzją, którą chcemy zaskarżyć.W razie wątpliwości zadzwoń do oddziału ZUS-u lub do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: 22 560 16 00. Konsultanci infolinii pracują w dni robocze w godzinach 7:00 – 18:00.

Jak napisać pismo do ZUS-u?

Odwołanie od decyzji ZUS-u powinno zawierać: 

 •  w nagłówku: nazwę i adres sądu, do którego jest skierowane oraz placówki ZUS, która wydała decyzję,
 •  oznaczenie rodzaju pisma – tytułujemy je jako „Odwołanie”,
 •  nasze imię i nazwisko oraz adres,
 •  wniosek o zmianę decyzji ZUS-u lub jej uchylenie – podajemy numer decyzji,
 •  zwięzłe uzasadnienie odwołania, nasze zarzuty
 •  własnoręczny podpis,
 •  listę załączników.

Uwaga! Odwołanie do sądu przysługuje również jeśli w ciągu dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez nas dowolnego wniosku, ZUS nie wyda żadnej decyzji w naszej sprawie. Ważne! Zachowajmy kopię odwołania i oryginały załączonych dokumentów!

Jak złożyć pismo do ZUS-u z odwołaniem?

Jeśli nie zgadzamy się z decyzją ZUS-u, odwołujemy się od niej do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych – właściwego ze względu na miejsce naszego zamieszkania. To sąd pierwszej instancji. Uwaga! Dla niektórych kategorii spraw wyznaczony jest właściwy miejscowo sąd rejonowy (patrz tekst powyżej).

 •  Odwołanie składamy za pośrednictwem placówki ZUS, tej, która wydała decyzję. Można też wysłać dokument pocztą, najlepiej listem poleconym. 
 •  Na wniesienie odwołania mamy 30 dni od otrzymania zaskarżanej decyzji. Kolejne 30 dni ma ZUS – na rozpatrzenie naszego wniosku. 

Zakład może w tym czasie przychylić się do odwołania i cofnąć lub zmienić decyzję albo wysłać odwołanie do rozpatrzenia przez sąd pierwszej instancji. Przekazuje je do sądu wraz z aktami sprawy i z uzasadnieniem swego stanowiska.

 

Czytaj więcej