Dodatek a zasiłek pielęgnacyjny – komu przysługują i czym się różnią? Sprawdź, jak można je otrzymać
Zarówno zasiłek jak i dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom, które ukończyły 75 lat
Fot. 123rf.com

Dodatek a zasiłek pielęgnacyjny – komu przysługują i czym się różnią? Sprawdź, jak można je otrzymać

Nawet osoby uprawnione często mylą dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny. Czym się różnią te dwa świadczenia i jak można je otrzymać? Ile wynoszą i komu się należą? Sprawdź, czy można jednocześnie pobierać dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny. 

Podobne nazewnictwo sprawia, że dochodzi do pomyłek. Tymczasem to dwa zupełnie różne świadczenia, przyznawane na podstawie innych ustaw, na innych warunkach i w innym celu.

Czym jest dodatek pielęgnacyjny, ile wynosi i komu przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny przyznaje i wypłaca ZUS lub KRUS (rolnikom). Pobierać go można w dwóch przypadkach:

  • ze względu na całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji – wyłącznie na wniosek. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 (wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku),
  • ze względu ma wiek (po 75. roku życia) – wówczas dodatek przyznawany jest z urzędu, nie trzeba składać żadnego wniosku w tej sprawie.

Dodatek z ZUS-u lub KRUS-u wypłacany jest więc do emerytury lub renty – konieczne jest posiadanie prawa do jednego z tych świadczeń.

Od 1 marca br. dodatek pielęgnacyjny po waloryzacji wypłacany jest w wysokości 256,44 zł miesięcznie.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny i jak go otrzymać?

Zasiłek pielęgnacyjny wymaga złożenia wniosku. Przyznaje go i wypłaca organ gminny (najczęściej ośrodek pomocy społecznej).

O ten zasiłek mogą wystąpić osoby, które:

  • posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół orzekania o niepełnosprawności lub lekarza orzecznika,
  • nie mają takiego orzeczenia, ale ukończyły 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi aktualnie 215,84 zł miesięcznie. Kwota zasiłku pielęgnacyjnego nie podlega waloryzacji, jest jedynie weryfikowana raz na trzy lata.

Czy można pobierać jednocześnie dodatek i zasiłek pielęgnacyjny?

Przepisy nie pozwalają pobierać jednocześnie dodatku pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego. Osoba, która spełnia kryteria do pobierania obydwu, musi zdecydować się na jedno ze świadczeń.

 

 

Czytaj więcej