Jakie dokumenty przygotować na wypadek niespodziewanego pobytu w szpitalu? Trzymaj wyniki badań w domu
Fot. 123RF

Jakie dokumenty przygotować na wypadek niespodziewanego pobytu w szpitalu? Trzymaj wyniki badań w domu

Dokumentację medyczną lepiej mieć przygotowaną na wypadek nagłej choroby. Warto zadbać także o upoważnienie dla członka rodziny, by na wypadek pobytu w szpitalu bliscy otrzymali informacje o naszym stanie zdrowia. Jak załatwić te dokumenty i gdzie je przechowywać?

Dlaczego warto uporządkować dokumentację medyczną?

Nagłe zachorowanie lub pobyt w szpitalu zwykle wiąże się z koniecznością załatwienia wielu formalności. By uzyskać informacje o stanie zdrowia członka rodziny potrzebujemy upoważnienia, (a chory nie zawsze jest w stanie go udzielić). Zdarza się też, że lekarz prosi o dostarczenie dokumentacji medycznej pacjenta. W czasie epidemii takie sprawy i dokumenty trudno załatwić „od ręki”, a czasem jest to niemożliwe – właśnie z powodu braku upoważnienia do wglądu do dokumentacji medycznej...

Jakie dokumenty przygotować?

Upoważnienie dla członka rodziny

Zwykle upoważnienia dla naszych bliskich wypełniamy, zapisując się do nowej placówki. Nie zawsze pamiętamy, czy na pewno takie upoważnienie złożyliśmy albo kto jest upoważniony.

  • Jeden egzemplarz takiego upoważnienia dla osoby bliskiej warto przechowywać w domu.
  • Upoważnienie możemy wypisać na druku pobranym w przychodni lub napisać je sami.
  • Na upoważnieniu wpisujemy u góry datę i miejscowość, oraz dane pacjenta imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania.
  • Następnie wpisujemy treść: „Upoważniam (tu imię i nazwisko osoby, którą chcemy upoważnić) do uzyskiwania informacji o moim stanie zdrowia i udzielonych mi świadczeniach medycznych oraz do uzyskiwania i wglądu do mojej dokumentacji medycznej – bezterminowo i bez ograniczeń”.
  • Następnie wpisujemy dane osoby upoważnionej: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL i numer telefonu.
  • Upoważnienie pacjent musi odręcznie podpisać!

Uwaga! Bliską osobę możemy też upoważnić do dostępu do danych o naszym leczeniu na IKP (Internetowym Koncie Pacjenta), w zakładce „Uprawnienia” u góry strony.

Dokumentacja medyczna i wyniki badań

Dokumentacja medyczna jest przechowywana w każdej z placówek, w której się leczymy (w zakresie leczenia prowadzonego w tej placówce). Jest udostępniania pacjentowi (i osobom upoważnionym) na każde żądanie.

  • Pierwszy egzemplarz dokumentacji papierowej otrzymujemy bezpłatnie, kolejne po maksymalnie 35 gr za stronę.
  • Dokumentację można odebrać osobiście lub poprosić o przesłanie pocztą (zwykle opłacamy wtedy koszt przesyłki).
  • Dokumentację możemy otrzymać także elektronicznie na podany przez nas e-mail.
  • Dopilnujmy, by mieć w domu także wyniki aktualnych badań.

Uwaga! Personel medyczny może udzielić informacji o stanie pacjenta tylko upoważnionej przez niego osobie, dotyczy to też osób najbliższych, np. żony.

 

Czytaj więcej