Dyskryminacja w pracy ze względu na wiek – jakie zachowania o niej świadczą? Co możesz zrobić, gdy jesteś źle traktowana?
O dyskryminacji ze względu na wiek świadczy np. zwolnienie pracownika tylko dlatego, że osiągnął wiek emerytalny
Fot. 123rf.com

Dyskryminacja w pracy ze względu na wiek – jakie zachowania o niej świadczą? Co możesz zrobić, gdy jesteś źle traktowana?

Dyskryminacja na polu zawodowym zdarza się na wielu płaszczyznach. Pracownik dyskryminowany, także ze względu na swój wiek, może się bronić. Przeczytaj, co robić w takiej sytuacji. 

Dyskryminacja w pracy ma miejsce w różnych sytuacjach. Np. gdy ktoś jest gorzej traktowany niż inni w podobnej sytuacji. I dzieje się to z powodu płci, niepełnosprawności, rasy, narodowości, wyznania, rodzaju zatrudnienia albo właśnie wieku.

Działania świadczące o dyskryminacji ze względu na wiek

Pracownicy powinni być równo traktowani zarówno przy podpisywaniu umowy o pracę, jak i przy jej rozwiązywaniu. A także w zakresie warunków zatrudnienia oraz dostępu do szkoleń. Dyskryminujące będzie więc np. ogłoszenie o pracę, w którym pojawi się określony wiek. Np. zatrudnimy osobę do lat 30. Jasne i obiektywne powinny być kryteria, na podstawie których pracodawca kieruje na szkolenia lub proponuje awans. Z dyskryminacją będziemy mieć także do czynienia, gdy naruszona zostanie godność osoby lub stworzona onieśmielająca, wroga, poniżająca atmosfera.

Dyskryminacją ze względu na wiek będzie też zwolnienie tylko dlatego, że pracownik osiągnął wiek emerytalny. Zwolnienie takiej osoby jest jednak możliwe. Ale tylko wtedy, kiedy firma likwiduje jej stanowisko pracy. Albo gdy pracownik niewłaściwie wykonywał swoje obowiązki. Lub z powodu długotrwałej nieobecności w pracy.

150826051_m
Pracownik może walczyć o swoje prawa przed sądem
123rf.com

Co robić, gdy jesteś dyskryminowana?

Dyskryminowany pracownik powinien zacząć od zwrócenia się do przełożonego o zaniechanie dyskryminacji np. skierowanie go na szkolenie, jeśli nie poszedł na nie z powodu np. wieku. Może też zwrócić się ze skargą do Państwowej Inspekcji Pracy. Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania, ma prawo do odszkodowania. Do sądu pracy można się odwołać, gdy pracodawca wypowie umowę o pracę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego. Jeśli sąd uzna, że wypowiedzenie było niezgodne z prawem, może orzec, że jest bezskuteczne. Może przywrócić pracownika do pracy na poprzednich warunkach lub przyznać mu odszkodowanie.

Możesz domagać się odszkodowania

Pozew składa się do sądu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Pracownik powinien wykazać, że był dyskryminowany. Pracodawca musi udowodnić, że do dyskryminacji nie doszło i że np. przy ustalaniu wynagrodzenia kierował się obiektywnymi przesłankami. Odszkodowanie nie może być mniejsze niż wysokość minimalnego wynagrodzenie za pracę.

Podstawa prawna: art. 18, 183a –183e Kodeksu pracy

Czytaj więcej