Śmierć bliskiej osoby – jak uporządkować rachunki?
Fot. 123rf/picsel

Śmierć bliskiej osoby – jak uporządkować rachunki?

Na takie sytuacje nie da się zawczasu przygotować. Myślimy o nich dopiero, gdy osoby bliskiej już z nami nie ma. Oto wskazówki jak powadzić sobie z załatwieniem najważniejszych formalności. 

Umowa na telefon, telewizję, rachunki za prąd, konto w banku... Po śmierci osoby bliskiej formalności do załatwienia jest wiele. O co powinniśmy się zatroszczyć?

Śmierć bliskiej osoby – co z mieszkaniem?

Jeśli osoba zmarła była właścicielem nieruchomości, trzeba powiadomić zarządcę i usługodawców o jej śmierci. Jeśli na jej koncie widnieją długi czynszowe, w pierwszej kolejności solidarnie odpowiadają za nie osoby, które są dorosłe i mieszkały ze zmarłym pod jednym dachem (nawet nie powiązane więzami krwi).

Jeśli zmarły mieszkał samotnie, za długi odpowie spadkobierca, jednak dopiero po przeprowadzeniu sprawy spadkowej.

Także dostawcy wody, prądu i gazu należy przedstawić akt zgonu właściciela umów. Jeśli tego nie zrobimy, to nawet płacąc regularnie rachunki możemy narazić się na kłopoty. W przypadku awarii czy wymiany licznika usługodawca będzie chciał rozmawiać wyłącznie z właścicielem umowy. Jeśli sprawa spadkowa nie została jeszcze przeprowadzona, możemy zawrzeć umowę na czas określony (na 6 miesięcy).

Jak zakończyć umowy mowy na usługi po śmierci bliskiej osoby?

Telefon, internet, telewizja – tego rodzaju umowy wygasają z chwilą śmierci osoby, która je zawarła. Jednak – aby dostawca usługi mógł ją zakończyć – konieczne jest okazanie aktu zgonu właściciela umowy, a także pozo- stawienie wniosku o jej rozwiązanie. Następuje to automatycznie z chwilą złożenia wniosku (bez okresu wypowiedzenia). Jeśli na koncie abonenta pozostały jakieś wolne środki, można złożyć pisemną dyspozycję ich zwrotu na wskazany rachunek. Do tego konieczne będzie jednak przedstawienie tytułu dziedziczenia (stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia).

Aby zamknąć konto, bank będzie potrzebował oryginału aktu zgonu, poświadczenia dziedziczenia, a także pełnomocnictwa lub stawienia się pozostałych spadkobierców.

Jak sprawdzić, czy bliska osoba miała konto w banku?

Jest to możliwe dzięki Centralnej Ewidencji Rachunków Bankowych, która istnieje od 2016 r. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy osoba zmarła nie pozostawiła gdzieś otwartych rachunków bankowych, oszczędnościowych czy lokat, możemy zwrócić się do dowolnego banku lub SKOK-u, by sprawdził to w centralnej ewidencji.

Do wniosku należy dołączyć tytuł prawny do spadku. Bank w naszym imieniu wysyła zapytanie do CERB, a ta instytucja z kolei rozsyła zapytanie do wszystkich banków i SKOK-ów. Banki na odpowiedź mają 3 dni. Za usługę bank może pobrać opłatę (25-35 zł).

Czytaj więcej