Praca zdalna – jakie obowiązki ma pracodawca, a jakie prawa chronią pracownika – nowe przepisy
Fot. 123rf/picsel

Praca zdalna – jakie obowiązki ma pracodawca, a jakie prawa chronią pracownika – nowe przepisy

W dobie pandemii dla wielu pracodawców i pracowników najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest praca zdalna. W związku z ograniczaniem ryzyka zakażenia koronawirusem wprowadzono regulacje prawne dotyczące świadczenia pracy na odległość. Oto najważniejsze zasady wykonywania pracy w domu. 

Wprowadzone w związku z epidemią przepisy umożliwiły zlecanie tzw. pracy zdalnej. Od 5 września 2020 r. jest ona możliwa podczas pandemii oraz 3 miesiące po odwołaniu przez rząd tego stanu. Akt prawny dotyczący polecenia wykonywania pracy zdalnej to art. 3 ust. z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zw. z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, inn. chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Praca zdalna – prawa oraz obowiązki pracodawcy i pracownika

  • Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy u niego w domu albo w innym wybranym przez pracownika miejscu, jeśli taki sposób pracy będzie miał na celu przeciwdziałanie COVID-19.
  • Polecenie takie powinno być wydane na określony czas, a jeśli nie, to do czasu obowiązywania przepisów.
  • Przejście na pracę zdalną nie wymaga zmiany umowy o pracę.
  • Zlecenie jej może być udzielone np. ustnie, mailem. W każdym czasie polecenie można cofnąć.
  • Praca zdalna może zostać zlecona, jeśli pracownik jest w stanie w taki sposób ją wykonywać.
  • Może być ona polecona wszystkim pracownikom lub wybranym. Albo tylko pracownikom narażonym na ryzyko kontaktu z osobami zarażonymi.
  • Narzędzia i materiały potrzebne do pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną zapewnia pracodawca. Przy pracy zdalnej pracownik może też używać swoich narzędzi lub materiałów. Ale tylko wówczas, gdy zapewniona jest odpowiednia ochrona poufnych informacji zakładu pracy.
  • Jeśli pracodawca tak zaleci, pracownik realizujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności. Np. ich opis, daty, czas.
  • W okresie pracy zdalnej pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy. Jeśli więc np. sprzęt nie spełnia wymogów albo pracownik nie ma odpowiednich warunków do pracy, powinien zwrócić się do pracodawcy. Jeśli on nie reaguje, pracownik może poprosić o kontrolę Państwową Inspekcje Pracy.

Praca zdalna  koszty

W przepisach nie uregulowano zasad ponoszenia kosztów związanych z pracą zdalną. Np. ekwiwalentu dla pracownika za wzrost zużycia prądu. Pracownik może domagać się zwrotu poniesionych kosztów. Zasady tej rekompensaty mogą też wynikać z wewnętrznych przepisów obowiązujących w zakładzie pracy.

Czytaj więcej