5 pytań o recepty na bezpłatne leki dla dzieci i seniorów. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić
Jakie zasady obowiązują, by otrzymać leki za darmo?
Fot. 123rf.com

5 pytań o recepty na bezpłatne leki dla dzieci i seniorów. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić

Przepisy o darmowych lekach dla dzieci i seniorów zostały wprowadzone z dnia na dzień. Przychodnie, apteki i pacjenci zgłaszają wiele wątpliwości. Rozwiewany najważniejsze z nich. Sprawdź, gdzie znaleźć listę bezpłatnych leków, czy trzeba zapłacić za leki z rozpoczętej już recepty, czy leki z recepty z „realizacją od dnia” będą darmowe i co w sytuacji, gdy lekarz nie zaznaczył kodu „S”? Kto może wystawić receptę na darmowe leki i jakie warunki trzeba spełniać?

Na liście refundowanych w 100 proc. leków dla pacjentów po 65. urodzinach znalazło się prawie 3 800 preparatów. Jakie zasady obowiązują, by faktycznie za nie nie płacić?

1. Bezpłatne leki dla dzieci i seniorów: Liczy się data wystawienia recepty czy wizyty w aptece?

Data wystawienia recepty. Prawo do bezpłatnych leków przysługuje seniorom 65+ (oraz dzieciom i młodzieży 18-), którym lekarz wystawił receptę nie wcześniej niż 30 sierpnia. Jeśli recepta ma kod: „S” lub „Dz”, można otrzymać na jej podstawie bezpłatne leki od 1 września. Recepty wystawione wcześniej nie uprawniają do 100 proc. zniżki, nawet po tej dacie.

2. Bezpłatne leki: Czy trzeba zapłacić za leki z rozpoczętej już recepty?

Jeśli recepta (zwykła lub roczna) została wystawiona przed wejściem w życie przepisów (tj. przed 30 sierpnia br.) i ogłoszeniem nowej listy refundacyjnej (1 września br.), a pacjent zrealizował ją częściowo bez uprawnień, które od września mu przysługują, powinien zwrócić się do lekarza o zmianę recepty na taką z kodem.

3. Bezpłatne leki: co w sytuacji, gdy lekarz nie zaznaczył kodu „S”?

Nawet jeśli spełniamy kryteria, a przepisany lek znajduje się w wykazie, farmaceuta nie może wydać go w takiej sytuacji nieodpłatnie. Aptekarz nie ma prawa wpisania ani poprawiania kodu na recepcie na etapie jej realizacji – trzeba wrócić do lekarza po nową. Farmaceuta jedynie sprawdza, które z przepisanych leków znajdują się na liście i wydaje je pacjentowi.

4. Gdzie znaleźć listę bezpłatnych leków?

Wykaz leków zawierają załączniki do obwieszczenie Ministra Zdrowia (link znajdziesz poniżej). Lista może jednak ulegać zmianom, dlatego najłatwiej sprawdzać wykaz na Internetowym Koncie Pacjenta (www.ikp.pl) lub w aplikacji mobilnej moje IKP. O ew. zmianach w wykazie IKP informuje nas w powiadomieniach.

5. Czy leki z recepty z „realizacją od dnia” będą darmowe?

Tak, lecz to zależy od tego, kiedy pacjent otrzymał uprawnienia. Jeśli lekarz wystawił receptę wcześniej (z realizacją od dnia…), zanim pacjent spełniał kryteria, farmaceuta nie może na jej podstawie wydać leku bezpłatnie. Wymagane kryteria pacjent musi spełniać zarówno w dniu wystawienia recepty, jak i jej realizacji. Nie może być wystawiona „awansem”, np. miesiąc przed ukończeniem przez pacjenta 65. roku życia.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać bezpłatne leki?

Warto wiedzieć, że tylko lekarz lub pielęgniarka posiadający umowę z NFZ może wystawić receptę z kodem „S” lub „DZ”. Jeśli prowadzi tylko prywatną praktykę, nie ma takich uprawnień. Ale to nie wszystko. Tylko spełnienie wszystkich poniższych kryteriów upoważnia pacjenta do wykupienia leków z refundacją 100 procent.

  • Wiek – pacjent nie ukończył 18 lat albo ukończył 65 lat.
  • Pacjent jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej (tzn. jest ubezpieczony).
  • Lek znajduje się w wykazie leków refundowanych w załączniku D1 – poniżej 18. r. ż. lub D2 – powyżej 65 r. ż.
  • Powodem przepisania leku jest zdiagnozowane u pacjenta schorzenie, które zawiera się w zakresie wskazań objętych refundacją dla danego leku. 
  • Na recepcie w rubryce „kod uprawnień” lekarz wpisze „DZ” – w przypadku pacjentów poniżej 18 r. ż. lub „S” w przypadku osób po 65 r. ż.

 

 

Czytaj więcej