Podróżowanie w czasie pandemii – gdzie szukać ważnych informacji? Czy należy się odszkodowanie za odwołany lot?
Jeśli wybierasz się za granicę, koniecznie sprawdź, jakie warunki wjazdu obowiązują w kraju, do którego się udajesz.
Fot. 123RF

Podróżowanie w czasie pandemii – gdzie szukać ważnych informacji? Czy należy się odszkodowanie za odwołany lot?

Odwołanie lotu, opóźnienia i inne kłopoty mogą się zdarzyć w czasie podróży – szczególnie w czasie pandemii COVID-19. Warto wiedzieć, na co możemy liczyć, gdy podczas wyjazdu coś, nie z naszej winy, pójdzie niezgodnie z planem. Jako pasażer mamy określone prawa.

Nawet, gdy wydaje nam się, że o wszystko zadbaliśmy i niczego nie zostawiliśmy przypadkowi, może okazać się, że nie jest tak do końca. Bo przecież nie możemy przewidzieć, że samolot nie wystartuje o czasie albo zostanie odwołany. Nie należy do rzadkości także komunikat na dworcu, że „pociąg przyjedzie z opóźnieniem ok. xx minut”. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu, ale to nie znaczy, że mamy się z nimi godzić. Przysługują nam bowiem w takich sytuacjach określone prawa.

Problemy z podróżowaniem związane z pandemią COVID-19

Jeśli wybierasz się za granicę, koniecznie sprawdź, jakie warunki wjazdu obowiązują w kraju, do którego się udajemy – informacje znajdziesz na stronie reopen.europa.eu/pl . Możesz już pobrać certyfikat covidowy – UCC (formalnie w całej Unii zacznie obowiązywać od 1 lipca). Potwierdza , że zostałaś zaszczepiona przeciwko COVID-19, masz negatywny wynik testu PCR lub że jesteś ozdrowieńcem.

UCC jest dostępny w formie cyfrowej lub papierowej. Można go pobrać z Internetowego Konta Pacjenta, otrzymać w formie wydruku w punkcie szczepień lub u lekarza lub pielęgniarki POZ. Certyfikat jest ważny rok; dla ozdrowieńców – 180 dni , a w przypadku negatywnego testu – 48 godzin (każdy kraj może mieć własne ustalenia).

Problemy podczas podróży samolotem

Jako pasażer masz określone prawa, które gwarantują ci przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. I to niezależnie od tego czy lecisz regularnymi, czy tanimi liniami albo czarterem.

Odwołany lot

Przysługuje ci:

 • opieka ze strony linii lotniczej czyli posiłki i napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, dwie rozmowy telefoniczne i dwa maile,
 • zwrot kosztu biletu lub inny lot,
 • zakwaterowanie, gdy musisz czekać jedną lub więcej nocy na lot zastępczy.

Możesz też ubiegać się o odszkodowanie (od 250 do 600 euro). Wyjątek: odwołanie lotu nastąpiło z powodu nadzwyczajnych okoliczności (np. strajk obsługi naziemnej, nieoczekiwana wada samolotu). Ten wyjątek może mieć zastosowanie w przypadku pandemii koronawirusa, gdy środki wprowadzone przez władze publiczne uniemożliwiają normalną działalność linii lotniczych.

Aby zagwarantować spójne stosowanie praw pasażera w UE i ochronę pasażerów we wszystkich krajach członkowskich Komisja Europejska przedstawiła szczegółowe wytyczne.

Opóźniony lot

Przewoźnik musi ci zapewnić opiekę, gdy opóźnienie wynosi:

 • 2 godz. – dystans do 1500 km
 • 3 godz. – loty w Unii dłuższe niż 1500 km i inne loty o długości 1500 – 3500 km
 • 4 godz. – przy innych lotach

Gdy opóźnienie przekracza 5 godzin, możesz żądać zwrotu kosztu biletu lub innego połączenia z miejscem, w które się udawałaś.

Przewoźnik musi też zapewnić ci zakwaterowanie w hotelu, jeżeli lot zastępczy ma być następnego dnia lub później. Jeśli opóźnienie nie jest efektem nadzwyczajnych okoliczności, możesz także ubiegać się o odszkodowanie (od 250 do 600 euro), gdy dotrzesz na miejsce z co najmniej 3 godzinnym opóźnieniem. Pisemną reklamację wyślij przewoźnikowi (zachowaj kopię). Powinien odpowiedzieć na nią w ciągu 30 dni. Gdy odmawia wypłaty odszkodowania, możesz złożyć skargę w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego kraju, w którym nastąpiło opóźnienie lub odwołanie lotu. Roszczenie przedawnia się po roku.

Uszkodzony bagaż

Idź do biura reklamacji bagażowych i wypełnij formularz PIR. Złóż pisemną reklamację u przewoźnika (masz na to 7 dni). Dołącz do niej m.in. kopię PIR i kopię kwitu bagażowego. Podobnie postępuj, gdy twój bagaż nie doleciał (na reklamację masz 21 dni) lub zaginął (tu nie ma terminu na reklamację).

Za opóźnienie dostawy bagażu przysługuje odszkodowanie. Jego maksymalna kwota to 1288 SDR (1 SDR = 5,33 PLN)). W przypadku zaginionego bagażu należy wysłać linii lotniczej listę rzeczy, które były w walizce wraz z fakturami na nie. Gdy ich nie masz – linia zapłaci 22 SDR, za każdy kilogram bagażu.

Problemy podczas podróży pociągiem

Spóźniony pociąg

Za opóźnienie pociągu masz prawo do rekompensaty. Pod warunkiem, że nie jest to pociąg podmiejski lub regionalny. Zgodnie z unijną dyrektywą, jeśli opóźnienie pociągu przekracza 60 minut przysługuje ci prawo do:

 • zwrotu kosztów lub innego połączenia z miejscem, do którego jechałaś,
 • posiłków i napoi odpowiednio do czasu oczekiwania
 • noclegu i transportu do niego, jeśli musisz na jedną lub kilka nocy zostać w miejscu postoju pociągu.

W razie opóźnienia pociągu przysługuje odszkodowanie w wysokości:

 • 25 proc. ceny biletu, przy opóźnieniu 60 – 119 min.
 • 50 proc. ceny biletu, gdy przekracza 120 min.

Zwykle jest ono wypłacane w formie bonu zniżkowego na przejazd, ale możesz zaznaczyć, że wolisz gotówkę.

Masz prawo do odszkodowania, nawet gdy opóźnienie jest spowodowane działaniem siły wyższej. Odszkodowanie nie przysługuje, gdy jego wartość nie przekracza 4 euro. Wniosek o jego wypłatę można złożyć w specjalnie wyznaczonej kasie na dworcu lub wysłać poczta bądź mailem. Przewoźnik ma miesiąc na rozpatrzenie reklamacji.

Jeśli jej nie uzna, zwróć się do Rzecznika Praw Pasażera Kolei o wszczęcie postępowania polubownego (szczegóły na www.pasazer.gov.pl) lub wystąp do sądu. Możesz też złożyć skargę do Urzędu Transportu Kolejowego (pisemnie, przez formularz zgłoszeniowy lub mailowo: [email protected]). 

Możesz również, w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, żądać odszkodowania z tytułu naprawienia szkody, o ile udowodnisz, że poniesiona strata ma bezpośredni związek przyczynowy z opóźnieniem pociągu.

150017979_m
Za opóźnienie pociągu masz prawo do rekompensaty.
123RF

Problemy podczas podróży autokarem

Możesz dochodzić swoich praw, jeżeli jest to połączenie dalekobieżne (ponad 250 km).

Odwołany kurs

W takiej sytuacji przewoźnik musi zaproponować:

 • zwrot kosztów biletu oraz, w stosownych przypadkach, bezpłatny powrót do miejsca rozpoczęcia podróży
 • kontynuację podróży lub zmianę trasy podróży do miejsca docelowego bez dodatkowych kosztów i w najwcześniejszym możliwym terminie.

Ponadto masz prawo do:

 • posiłków lub napoi, pod warunkiem że są one dostępne lub mogą być dostarczone w autobusie lub w terminalu, 
 • noclegu, jeśli okaże się konieczny (maks. 2 noce) i transportu do hotelu i z powrotem na terminal.

Opóźniony kurs

I w tym przypadku powinnaś dostać propozycję zwrotu kosztów lub kontynuacji podróży. Ale tylko, gdy opóźnienie przekracza 120 minut. Jeśli tak się nie stanie, masz prawo do odszkodowania (50 proc. ceny biletu). Posiłek i nocleg przysługuje wówczas, gdy opóźnienie przekroczy 90 minut przy ponad 3-godzinnej podróży.

Reklamację należy złożyć do danego przewoźnika w terminie do 3 miesięcy od daty zdarzenia. Jeśli zostanie odrzucona lub nie otrzymasz odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Gdy reklamacja dotyczy przewoźnika zarejestrowanego na terenie innego kraju Unii, Norwegii lub Islandii możesz ją przekazać do Europejskiego Centrum Konsumenckiego – tel.: 22 55 60 600.

Czytaj więcej