Spadek można odrzucić. W jakich sytuacjach warto to zrobić?
Zanim przyjmiemy spadek, warto przeanalizować, czy się to nam opłaca.
Fot. 123RF

Spadek można odrzucić. W jakich sytuacjach warto to zrobić?

Zanim zdecydujesz się przyjąć dziedziczony majątek, upewnij się, że spadkodawca nie zostawił żadnych niespłaconych długów. Przejrzyj jego rachunki za telefon, idź do spółdzielni i do banku. Spadek możesz bowiem odrzucić. Przeczytaj, jak to zrobić.

Odrzucenie spadku oznacza, że spadkobierca odtrąca zarówno majątek zmarłego, jak i jego długi. Przykładowo: zmarły miał 15 tys. zł oszczędności i 35 tys. zł długów. Wartość długów przewyższa wartość spadku. W takiej sytuacji odrzucenie spadku będzie najlepszym rozwiązaniem.

Kiedy odrzucić spadek?

Jest to dobre wyjście również wtedy, gdy spadkobiercy zależy na tym, by spadek przejęły jego dzieci. Nie musi go przyjmować i przepisywać na nie, prościej będzie zrzec się spadku. Przy dziedziczeniu ustawowym dzieci automatycznie przejmą majątek. 

Jeśli spadek to same długi i go odrzucasz, dopilnuj, by to samo zrobiły twoje dzieci. Jeśli są małoletnie, oświadczenie składają za nich rodzice (wymagana jest zgoda sądu rodzinnego).

Procedura odrzucenia spadku

Spadek odrzuca się, składając oświadczenie. Można tego dokonać zarówno przed notariuszem, jak i przed sądem.

  • Jeśli zdecydujesz się na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przed notariuszem, przygotuj dowód osobisty (do okazania) oraz wypis aktu zgonu spadkodawcy. Nie obowiązuje rejonizacja, masz prawo wybrać dowolną kancelarię.
  • Gdy uznasz, że wolisz odrzucić spadek sądownie, złóż wniosek o odebranie ustnego oświadczenia o odrzuceniu spadku (wzory można znaleźć na stronach internetowych sądów).

Właściwy jest twój sąd rejonowy. Będziesz potrzebowała wypisu aktu zgonu spadkodawcy oraz dowodu wniesienia opłaty sądowej (możesz ją uiścić przelewem na rachunek wskazany na stronie internetowej sądu lub w kasie sądu).

Sąd wyznaczy posiedzenie, na którym odbierze od ciebie oświadczenie. O jego terminie zostaniesz poinformowana listownie. Z oświadczenia o odrzuceniu spadku przed sądem spisywany jest protokół. Koniecznie poproś o wydanie odpisu! W ewentualnych kontaktach z wierzycielami spadkodawcy, przedstawiając ten dokument, będziesz mogła wykazać, że nie ponosisz odpowiedzialności za długi.

W przypadku notarialnego odrzucenia spadku wierzycielom przedstawiasz akt notarialny.

Ile czasu jest na odrzucenie spadku?

Na odrzucenie spadku masz sześć miesięcy. Przy dziedziczeniu z ustawy termin liczy się od dnia, kiedy spadkobierca dowiedział się o śmierci spadkodawcy. W przypadku dziedziczenia testamentowego – od kiedy dowiedział się o powołaniu do spadku w testamencie.

Jeśli w ciągu sześciu miesięcy nie złożysz oświadczenia o odrzuceniu spadku, nabędziesz go z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi (będziesz musiała spłacić długi spadkodawcy do wysokości wartości spadku).

Długi a wysokość spadku

Spadkobierca nie musi spłacać długów ponad wysokość spadku, ale jednak za nie odpowiada. A to może być kłopotliwe. Przykładowo: spadkodawca zostawił dług w wysokości 40 tys. zł i motocykl o wartości 10 tys. zł.

Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiada za ten dług do wysokości 10 tys. zł. Motor może oczywiście sprzedać, ale wymaga to od niego zaangażowania, a i tak wyjdzie na zero.

 

Czytaj więcej